GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years
Sylfeini Damcaniaeth Ymlyniad

Sylfeini Damcaniaeth Ymlyniad

Trosolwg

Darperir y cwrs byr hwn trwy ddysgu cyfun (gan gyfuno mynychu'r Brifysgol a dysgu ar-lein). Fe'i cynlluniwyd i gynnig esboniadau cyfredol o ddamcaniaeth ymlyniad mewn perthynas ag anghenion cymhleth ac amrywiol plant sydd â hanes o drawma.

Mae'n bosibl y bydd yr wybodaeth a gewch o'r cwrs hwn yn eich ysgogi i archwilio neu ehangu gyrfa mewn gofal plant neu faes cysylltiedig megis gwaith cymdeithasol, gwaith ieuenctid neu seicoleg. Mae'n debygol hefyd y byddwch yn ystyried y rôl rydych chi'n ei chwarae wrth ymateb i blant rydych chi'n dod ar eu traws mewn gwahanol agweddau ar eich bywyd.

Bydd y cwrs hwn yn addas i chi os:

  • Rydych chi'n gweithio mewn gofal preswyl neu faethu neu'n ystyried gyrfa yn y maes hwn;
  • Mae gennych rywfaint o brofiad ac rydych am ddatblygu'ch gyrfa;
  • Mae gennych rywfaint o brofiad ac rydych am gael cymwysterau ychwanegol;
  • Rydych yn ei chael hi'n anodd cael gafael ar gyfleoedd hyfforddi a datblygu.

Asesu

Llyfr gwaith 4,000 o eiriau, gan gynnwys 5 cwestiwn â chyfrif geiriau cyfatebol o 600 gair. Mae rhan olaf y llyfr gwaith yn ei gwneud yn gofyn bod y myfyriwr yn adfyfyrio ac yn trafod sut mae damcaniaeth ymlyniad yn lywio eu gwaith gyda phlant ac mae gan hyn gyfrif geiriau o 1,000 o eiriau.

Hyd y Cwrs 

Chewfror 26, Mawrth 5, Mawrth 19 & Ebrill 2 4-6.30pm

Byddwch yn mynychu'r Brifysgol ar gyfer sesiynau cychwynnol; bydd dysgu arall ar-lein lle gallwch gael mynediad at ystod o ddeunyddiau dysgu i gefnogi'ch astudiaethau. Mae digon o gymorth a rhyngweithio ar gael gan diwtoriaid a chyd-fyfyrwyr trwy fforymau ar-lein.

Ffioedd

£95

I archebu

Ewch i'n siop ar-lein i archebu lle ar y cwrs hwn.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top