GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Hyfforddiant Awyrennau Di-beilot

Hyfforddiant Awyrennau Di-beilot

Mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol i'r rhai sy'n awyddus i fynd i'r sector diwydiant hwn neu sydd yn dymuno datblygu dealltwriaeth drylwyr o Technoleg UAS.  

Bydd yn helpu i adeiladu'ch hyder fel gweithiwr awyrennau di-beilot, gan eich galluogi i ymgymryd â theithiau awyren ddi-beilot gan wybod eich bod yn cydymffurfio â'r holl ofynion statudol perthnasol. Yn ystod y cwrs hwn, cewch gynnig y cyfle i hyfforddi ar gyfer tystysgrif Awdurdod Hedfan Sifil [CAA] Caniatâd ar gyfer Gweithrediadau Masnachol (PfCO) ar gyfer Awyrennau Di-beilot Bach.  

Beth fyddwch chi'n ei astudio?

Yn ystod y cwrs hwn byddwch yn astudio:

 • Cyfraith a Chyfrifoldebau'r Awyr
 • Egwyddorion Gweithredu Gofod Aer UAS
 • Diogelwch Awyrenwriaeth a Hedfan Awyrennau
 • Ffactorau Dynol
 • Meteoroleg
 • Siartiau Llywio
 • Gwybodaeth Awyrennau
 • Gweithdrefnau Gweithredu

Hyd y cwrs

Amgylchedd Dysgu Rhithwir chwe wythnos (VLE) gyda 3 diwrnod o fynychu'r campws. 

 

Dyddiadau'r cwrs

I'w cadarnhau

Lleoliad

Campws Llaneurgain Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Credydau 

20

Asesu

 • Arholiad aml-ddewis
 • Adroddiad Taith Ysgrifenedig
 • Arddangosiadau ymarferol

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus, byddwch yn ennill trawsgrifiad cwblhau modiwl ENG 481 PGW a thystysgrif cymhwysedd peilota awyren ddi-beilot a gyhoeddir gan Endid Cymwys Cenedlaethol (NQE) y CAA . 

Ffioedd

£595 (£295 ar gyfer myfyrwyr Prifysgol Glyndŵr Wrecsam presennol)

I Archebu'ch lle

I gadw'ch lle ewch i'r siop ar-lein. Mae’r cwrs yn amodol ar isafswm o gyfranogwyr a bydd taliadau yn cael eu had-dalu'n llawn os na fydd y cwrs yn recriwtio’r isafswm yma.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Rob Bolam, r.bolam@glyndwr.ac.uk

 

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top