Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Taflu Cerameg

Taflu Cerameg

Ydych chi wastad wedi bod eisiau cael tro ar olwyn crochenwaith?

Mae ein cwrs deg wythnos yn mynd â chi trwy hanfodion paratoi a chanoli’r clai i sut i daflu eich powlenni a’ch llestri eich hun. Dan arweiniad ceramegwyr proffesiynol, cewch gyfle i ddatblygu eich sgiliau a chynhyrchu gwrthrychau i’w defnyddio adref.

Mae’r cwrs wedi ei gyfyngu i 6 pherson y sesiwn er mwyn rhoi mwy o amser i chi ar yr olwyn.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Bydd y cwrs yn eich cyflwyno i rai o brosesau taflu cerameg ar olwyn crochenwaith. Bydd y cyfranogwyr yn cael eu tywys trwy amrywiaeth o ddulliau cerameg, o baratoi’r clai amrwd i ddarnau wedi’u gwydro terfynedig.

Cewch arweiniad i gynhyrchu eich syniadau dylunio eich hun gan ddefnyddio dulliau arbrofol wedi’u harwain gan arddangosiadau.

Hyd y cwrs

10 wythnos – 2 awr yr wythnos 

Dyddiadau’r Cwrs

I'w gadarnhau

Myfyrwyr newydd

Dydd Llun 6:30pm tan 8:30pm

neu

Dydd Mercher 6:30pm tan 8:30pm

Myfyrwyr sy’n dychwelyd

Dydd Mawrth 6:30pm tan 8:30pm 

neu

Dydd Iau 6:30pm tan 8:30pm

Lleoliad

Gweithdai Celfyddydau Cymhwysol Stryt y Rhaglaw

Asesu

Gall y portffolio o waith a gasglwyd yn ystod y cwrs byr gael ei gyflwyno i’w asesu, gan ddarparu 10 credyd AU.  

Credydau

10

Ffioedd

£130

Mae’r ffi yn cynnwys mynychu a thiwtora am 10 wythnos, gan gynnwys asesu a deunyddiau sylfaenol. Mae’n bosib y codir ffioedd ychwanegol os bydd y cyfranogwyr yn dewis gweithio gyda deunyddiau ansafonol neu’n defnyddio llawer ohonynt neu mewn diwyg mawr.

I archebu

Cyhoeddir dyddiadau newydd ar gyfer y dosbarth hwn yn fuan. Os byddwch chi eisiau ychwanegu'ch enw at y rhestr bostio i dderbyn hysbydiad drwy e-bost am unrhyw ddyddiadau newydd, anfonwch e-bost i enterprise@glyndwr.ac.uk.

Mae’r cwrs yn amodol ar isafswm o gyfranogwyr a bydd taliadau yn cael eu talu’n ôl yn llawn os na fydd y cwrs yn recriwtio’r isafswm yma.

 

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top