GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Taflu Cerameg

Taflu Cerameg

Ydych chi wastad wedi bod eisiau cael tro ar olwyn crochenwaith?

Mae ein cwrs deg wythnos yn mynd â chi trwy hanfodion paratoi a chanoli’r clai i sut i daflu eich powlenni a’ch llestri eich hun. Dan arweiniad ceramegwyr proffesiynol, cewch gyfle i ddatblygu eich sgiliau a chynhyrchu gwrthrychau i’w defnyddio adref.

Mae’r cwrs wedi ei gyfyngu i 8 pherson y sesiwn er mwyn rhoi mwy o amser i chi ar yr olwyn.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Bydd y cwrs yn eich cyflwyno i rai o brosesau taflu cerameg ar olwyn crochenwaith. Bydd y cyfranogwyr yn cael eu tywys trwy amrywiaeth o ddulliau cerameg, o baratoi’r clai amrwd i ddarnau wedi’u gwydro terfynedig.

Cewch arweiniad i gynhyrchu eich syniadau dylunio eich hun gan ddefnyddio dulliau arbrofol wedi’u harwain gan arddangosiadau.

Dyddiadau’r Cwrs

Bydd y cwrs byr 8 wythnos hwn yn rhedeg ar nos Lun, nos Fawrth, nos Fercher a nos Iau bob wythnos rhwng 6pm-8:30pm yn y blociau canlynol ar draws y flwyddyn:

Bloc 1

Dydd Llun 11fed Hydref 2021 - Dydd Llun 29ain Tachwedd 2021

Dydd Mawrth 12fed Hydref 2021 - Dydd Mawrth 30fed Tachwedd 2021

Dydd Mercher 13fed Hydref 2021 - Dydd Mercher 1af Rhagfyr 2021

Dydd Iau 14fed Hydref 2021 - Dydd Iau 2ail Rhagfyr 2021

Bloc 2

Dydd Llun 31ain Ionawr 2022 - Dydd Llun 21ain Mawrth 2022

Dydd Mawrth 1af Chwefror 2022 - Dydd Mawrth 22ain Mawrth 2022

Dydd Mercher 2ail Chwefror 2022 - Dydd Mercher 23ain Mawrth 2022

Dydd Iau 3ydd Chwefror 2022 - Dydd Iau 24ain Mawrth 2022

Bloc 3

Dydd Llun 25ain Ebrill 2022 - Dydd Llun 20fed Mehefin 2022 (dim dosbarth 2ail Mai Gŵyl y Banc)

Dydd Mawrth 26ain Ebrill 2022 - Dydd Mawrth 14fed Mehefin 2022

Dydd Mercher 27ain Ebrill 2022 - Dydd Mercher 15fed Mehefin 2022

Dydd Iau 28ain Ebrill 2022 - Dydd Iau 23ain Mehefin 2022 (dim dosbarth 2ail Mehefin Gŵyl y Banc)

Bloc 4

Dydd Llun 4ydd Gorffenaf 2022 - Dydd Llun 22ain Awst 2022

Dydd Mawrth 5ed Gorffenaf 2022 - Dydd Mawrth 23ain Awst 2022

Dydd Mercher 6ed Gorffenaf 2022 - Dydd Mercher 24ain Awst 2022

Dydd Iau 7fed Gorffenaf 2022 - Dydd Iau 25ain Awst 2022

Lleoliad

Gweithdai Celfyddydau Cymhwysol Stryt y Rhaglaw

Asesu

Gall y portffolio o waith a gasglwyd yn ystod y cwrs byr gael ei gyflwyno i’w asesu, gan ddarparu 10 credyd AU.  

Credydau

10

Ffioedd

£165

Mae’r ffi yn cynnwys mynychu a thiwtora, gan gynnwys asesu a deunyddiau sylfaenol. Mae’n bosib y codir ffioedd ychwanegol os bydd y cyfranogwyr yn dewis gweithio gyda deunyddiau ansafonol neu’n defnyddio llawer ohonynt neu mewn diwyg mawr.

I archebu

Ewch i'r siop ar-lein.

Mae’r cwrs yn amodol ar isafswm o gyfranogwyr a bydd taliadau yn cael eu talu’n ôl yn llawn os na fydd y cwrs yn recriwtio’r isafswm yma.

Noder: Oherwydd sefyllfa'r coronaferiws, sy’n parhau i newid, efallai y bydd angen i ni ganslo neu ohirio cyrsiau wyneb yn wyneb yn y dyfodol. Os ydych yn penderfynu archebu a bod y cwrs yn cael ei ganslo byddwch yn cael cynnig ad-daliad llawn. 

Diwrnod Agored y Brifysgol 2021Noswaith Agored y Brifysgol 2021
Top