GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Sylfaen Rhagnodi Cymdeithasol

Sylfaen Rhagnodi Cymdeithasol

Mae polisi a deddfwriaeth yng Nghymru yn gynyddol wedi cydnabod angen a gwerth cysylltu unigolion gyda ffynonnellau anfeddygol o gefnogaeth o fewn y gymuned i hyrwyddo a gwella iechyd a lles. Mae hyn wrth galon rhagnodi cymdeithasol. Mae’r cwrs hwn ar gyfer pobl sy’n dymuno cychwyn eu gyrfa mewn rhagnodi cymdeithasol neu fel gweithiwr cyswllt/cysylltydd cymunedol/asiant cymunedol.  

Bydd y cwrs yn cyflwyno'r wybodaeth a'r sgiliau sylfaenol sydd eu hangen i weithio ym maes rhagnodi cymdeithasol, gan gynnwys:

 • Elfennau cyd-destunol; megis y cefndir gwleidyddol a deddfwriaethol, beth yw rhagnodi cymdeithasol a sut mae'n gweithio.
 • Elfennau damcaniaethol; megis deall ymddygiadau iechyd a newid ymddygiad.
 • Elfennau cymhwysol; megis ymddygiad proffesiynol, cyfweld ysgogol a dulliau sy'n canolbwyntio ar atebion.

Addysgir y cwrs trwy gyfres o weithdai rhyngweithiol, a fydd yn cynnwys cyflwyno sleidiau darlithoedd, trafodaethau dosbarth a gwaith grŵp. Ategir hyn gan ddarllen a thasgau annibynnol dan arweiniad, ynghyd â thiwtorialau unigol fel y bo'n briodol a darparu deunyddiau ar-lein trwy'r rhith-amgylchedd dysgu.

 

Beth fyddwch chi'n ei astudio?

 • Cefndir a sail resymegol ar gyfer rhagnodi cymdeithasol
 • Deall ymddygiadau iechyd a newid ymddygiad
 • Rhagnodi cymdeithasol - beth ydyw a sut i'w wneud
 • Sgiliau cyfathrebu ar gyfer rhagnodi cymdeithasol
 • Ymgymryd â chyngor byr ac ymddygiad proffesiynol
 • Egwyddorion cyfweld ysgogol a dulliau sy'n canolbwyntio ar atebion

Dyddiadau'r cwrs

I gael ei gadarnhau.

Lleoliad

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Asesu

Yn ystod y modiwl bydd myfyrwyr yn cwblhau portffolio o waith, gan gynnwys:

 • Fforwm drafod ar gefndir a chyd-destun rhagnodi cymdeithasol
 • Astudiaeth achos yn archwilio'r seiliau damcaniaethol ar gyfer rhagnodi cymdeithasol
 • Traethawd myfyriol yn ystyried y sgiliau sydd eu hangen i weithio ym maes rhagnodi cymdeithasol

Efallai y bydd elfennau'r portffolio yn destun newid i adlewyrchu unrhyw ddatblygiadau newydd mewn rhagnodi Cymdeithasol.

 

Ffioedd

£150

I Archebu'ch lle

I gadw'ch lle ewch i'r siop ar-lein.

 

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top