GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years
Presgripsiynu Cymdeithasol

Presgripsiynu Cymdeithasol

Bydd y modiwl 20 credyd lefel 5 hwn o ddiddordeb i ymarferwyr a gyflogir mewn rôl yn gysylltiedig â phresgripsiynu cymdeithasol a hoffai ddatblygu eu gyrfa neu sy’n dymuno gwella neu gyfoethogi’r gwasanaeth a weithiant ynddo. Mae’r modiwl yn ymgorffori dealltwriaeth ddyfnach o’r hyn sydd wrth wraidd presgripsiynu cymdeithasol damcaniaethol a deddfwriaethol, yn ystyried y modelau cyfredol a ffyrdd o werthuso gwasanaeth gyda’r nod o’u gwella. Mae’r asesiad, sy’n seiliedig ar astudiaeth achos, yn rhoi cyfle i gyfranogwyr adolygu a gwerthuso’u gwaith presennol, gan wella eu sgiliau proffesiynol a’r ddarpariaeth a gynigir i’w buddiolwyr.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae'r modiwl annibynnol yn rhan o'r BSc mewn Iechyd Meddwl a Llesiant, ac mae wedi'i ddylunio i gefnogi'r angen cynyddol i sicrhau cysondeb, hyder a thystiolaeth/gwerthusiad i ymarferwyr a'r rheiny sydd ynghlwm â phresgripsiynu cymdeithasol a'r newid sydd ei angen arnom i ddatblygu'r model iechyd a llesiant newydd.

Dyddiadau cychwyn y cyrsiau

1pm-6pm

04.09.19

18.09.19

02.10.19

16.10.19

06.11.19

20.11.19

04.12.19

Lleoliad

Wrecsam

Ffioedd

£295

Mae bwrsariaethau a llefydd cymorthdaledig ar gael, cysylltwch â enterprise@glyndwr.ac.uk


I archebu lle, ewch i'n siop ar-lein.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top