GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Sefydliadau Blaenllaw mewn Cyfnod o Argyfwng Byd-eang

Sefydliadau Blaenllaw mewn Cyfnod o Argyfwng Byd-eang

Amcan y cwrs yw ymgysylltu â'n cymuned leol ac ehangach ynghylch llwyddo mewn cyfnodau o argyfwng, megis y sefyllfa COVID-19 bresennol. Bydd y cwrs yn tynnu sylw at y rôl gydweithredol sydd gan y diwydiant â'r byd academaidd i chwarae mewn darparu llwyddiant i'r gymuned gyfan. Drwy gymryd rhan, efallai bydd myfyrwyr yn chwilfrydig ac yn magu hyder yn eu galluoedd academaidd personol. Mae'r sefyllfa bresennol yn rhoi cyfle delfrydol i ymestyn datblygiad personol drwy ennill gradd mewn busnes neu bwnc sy'n gysylltiedig â busnes.

Ar hyn o bryd, mae'r byd yn newid yn gyflym, ac mae angen i fusnesau fod yn hyblyg a gallu ymateb i'r datblygiadau hyn er mwyn sicrhau llwyddiant yn y dyfodol. Bydd y modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i rai o'r materion sy'n achosi heriau i fusnesau, a strategaethau posib ar gyfer datblygu gwytnwch busnesau yn ystod cyfnodau anodd. Mae'r modiwl wedi'i ddylunio i fod yn galonogol, yn agored i'r holl ddysgwyr ac adlewyrchu natur newidiol y tirlun iechyd cyhoeddus, yn enwedig mewn argyfwng byd-eang. 

Yr hyn y byddwchchi'neiastudio

Cynhelir y cwrs am chwe wythnos, gan ei fod ar-lein ac i ganiatáu hyblygrwydd wrth i fesurau pellach cymdeithasol ddechrau llacio. Ymgysylltir â myfyrwyr ar ddydd Llun, Mercher a Gwener am 5.30pm.

  • Bydd bob dydd Llun yn cychwyn gyda fideo byw 20-30 munud gyda thiwtor a myfyrwyr, a bydd yn cynnwys trafodaeth. Bydd gweithgareddau ar gyfer myfyrwyr yn cael eu huwchlwytho i'w cwblhau ganddynt, a'u huwchlwytho i fforwm trafod.
  • Bydd dydd Mercher a Gwener hefyd yn cynnwys deunydd fideo (20-30 munud, ond wedi ei recordio ymlaen llaw) ac yn cynnwys gweithgareddau i'w cwblhau gan fyfyrwyr.

Asesiad

Asesiad 250 gair yn y fforwm trafod.

Dyddiadau cychwyn y cyrsiau

Bydd y cwrs hwn yn dechrau ar 8 Mehefin 2020 am gyfnod o chwe wythnos.

Bydd angen i chi fewngofnodi ar ddydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener i gael mynediad at gynnwys y cwrs ac ymgymryd â'ch astudiaethau.

Lleoliad

Ar-lein

Ffioedd

Am Ddim


I archebu lle, ewch i'n siop ar-lein. Cysylltwch â enterprise@glyndwr.ac.uk am fwy o wybodaeth.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top