GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel 

WGU Logo
WGU ten years
Rhifedd Hyderus

Rhifedd Hyderus – Ar-lein

*DARPRU’R CWRS AR-LEIN*

Trosolwg

Mae'r cwrs hwn wedi'i ddylunio i'ch galluogi chi i gynyddu eich hyder mewn defnyddio mathemateg...pa un ai a ydych yn dychwelyd i astudio ar ôl cyfnod i ffwrdd, eich bod ar fin dechrau yn y brifysgol neu'n ystyried ymgymryd â chwrs proffesiynol neu ran amser, bydd y cwrs hwn yn eich galluogi chi i:

 

 • Paratoi ar gyfer pynciau gyda chynnwys mathemategol
 • Adeiladu hyder mewn defnyddio mathemateg i ddatrys problemau
 • Datblygu dealltwriaeth mewn sgiliau mathemategol allweddol
 • Deall a datblygu datrys problem cymhwysol
 • Codi'ch hyder i'ch galluogi chi i gyflawni eich potensial

Yr hyn y byddwch chi'n ei astudio

Mae amlinelliad maes llafur dangosol ar gyfer y cwrs hwn yn cynnwys:

 • Gweithdrefnau rhifyddeg sylfaenol
 • Cyfrifianellau (Sut i ddefnyddio)
 • Ffactorau a rhifau cysefin
 • Pŵerau
 • Esbonyddol a Logarithmau
 • Cymarebau a chanrannau
 • Ffracsiynau
 • Ystadegau
 • Graffiau
 • Algebra
 • Trigonomeg

Ar gyfer pwy y mae'r cwrs hwn?

Mae'r cwrs hwn ar gyfer unrhyw un sy'n:

 • Eisiau datblygu eu hyder mewn defnyddio sgiliau mathemategol
 • Yn dechrau yn y brifysgol ym mis Medi (waeth pa Brifysgol)
 • Yn pontio rhwng astudiaeth prifysgol lefel 3 a 4
 • Yn ystyried cychwyn cwrs rhan-amser neu broffesiynol ond ddim yn 100% oherwydd cymwysterau isel
 • Unrhyw un sydd eisoes wedi gwneud cais o Brifysgol ond angen cynyddu eu graddau mynediad

Asesiad

Mae dau bwynt asesu;

 • Asesiad un: Cwis Ar-lein (pwysoli 10%)
 • Asesiad dau: Portffolio (pwysoli 90%)

 

Dyddiadau cychwyn y cyrsiau

Cwrs 1: Bydd y cwrs hwn yn cychwyn 25ain Ionawr 2021 ac yn parhau am 6 wythnos.

Cwrs 2: Bydd y cwrs hwn yn cychwyn 12fed Ebrill 2021 ac yn parhau am 6 wythnos.

Cwrs 3: Bydd y cwrs hwn yn cychwyn 28ain Mehefin 2021 ac yn parhau am 6 wythnos.

Bydd angen mewngofnodi bob wythnos i gael mynediad at gynnwys y cwrs a mynd i'r afael â'ch astudiaethau.

*Noder* Dim ond unwaith mae unigolion angen archebu’r cwrs, mae gan bob cwrs ddyddiad cychwyn gwahanol ond mae gan bob un yr un cynnwys.

Ffioedd

Am ddim


Ewch i'n siop ar-lein.

 

Mae archebion ar gyfer y cwrs yn cau wythnos cyn dyddiad dechrau'r cwrs.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top