GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Gwydnwch ar gyfer Iechyd

Gwydnwch ar gyfer Iechyd

Trosolwg

 

Ydych chi am leihau lefelau straen ymhlith eich tîm?

A ydych yn awyddus i leihau'r trosiant staff uchel a chynyddu cynhyrchiant a datblygiad proffesiynol?

Mae gwydnwch iechyd yn angenrheidiol mewn busnes modern er mwyn cynyddu cynhyrchiant i'r eithaf, lleihau salwch/absenoldeb a throsiant staff.  Mae'r gweithle yn amgylchedd sy'n newid yn barhaus, lle mae ffactorau straen bob amser yn mynd i fod yn bresennol ar ryw ffurf neu'i gilydd - dyma ein dull o ddelio â nhw a fydd yn y pen draw yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i unigolion a sefydliadau. Mae'r modiwl hwn yn adlewyrchu angen sefydliadau i addysgu cyflogeion ynglŷn â sut i ddefnyddio cyfuniad cytbwys o dechnegau meddwl a gwydnwch i'w helpu i reoli newid, lleihau straen a phryder a gwella bywyd gwaith yn ddramatig, er budd cyflogeion a Cyflogwyr.

 

Beth fyddwch yn ei astudio?


I archwilio beth yw ymwybyddiaeth ofalgar a sut mae ymwybyddiaeth ofalgar yn helpu ni i ymateb yn hytrach na adweithio.
Pwysigrwydd y profiad synhwyrol uniongyrchol i leihau straen yn gysylltiedig â bywyd llifol a chyfnewidiol.
Gweithio drwy feddyliau, ymarfer sylwi a gadael i feddyliau fynd.
Gweithio gyda phrofiadau anodd.
Sylwi'r pethau da.
Caredigrwydd i'r hunan
Tosturi at eraill


Asesiad


Bwriedir y tasgau canlynol asesu'r canlyniadau dysgu uchod:

Rhan 1 Trafodaeth fyfyriol ar-lein o 200-gair pob wythnos wythnosau 1-7

Rhan 2 Cyflwyniad llafar 10-munud i'r grŵp yn yr wythnos olaf.

 

Credydau


20 credyd ar lefel 4

 

Dyddiadau Cwrs


16 Mai - 11 Gorfennaf (dim sesiwn 30 Mai)

5-8yh

 

Lleoliad


Campws Wrecsam

 

Ffioedd


£95

I gadw lle ewch i'r siop ar-lein.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top