GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years
Gwydnwch ar gyfer Iechyd

Gwydnwch ar gyfer Iechyd

Trosolwg

 

Ydych chi am leihau lefelau straen ymhlith eich tîm?

A ydych yn awyddus i leihau'r trosiant staff uchel a chynyddu cynhyrchiant a datblygiad proffesiynol?

Mae gwydnwch iechyd yn angenrheidiol mewn busnes modern er mwyn cynyddu cynhyrchiant i'r eithaf, lleihau salwch/absenoldeb a throsiant staff.  Mae'r gweithle yn amgylchedd sy'n newid yn barhaus, lle mae ffactorau straen bob amser yn mynd i fod yn bresennol ar ryw ffurf neu'i gilydd - dyma ein dull o ddelio â nhw a fydd yn y pen draw yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i unigolion a sefydliadau. Mae'r modiwl hwn yn adlewyrchu angen sefydliadau i addysgu cyflogeion ynglŷn â sut i ddefnyddio cyfuniad cytbwys o dechnegau meddwl a gwydnwch i'w helpu i reoli newid, lleihau straen a phryder a gwella bywyd gwaith yn ddramatig, er budd cyflogeion a Cyflogwyr.

 

Beth fyddwch yn ei astudio?


I archwilio beth yw ymwybyddiaeth ofalgar a sut mae ymwybyddiaeth ofalgar yn helpu ni i ymateb yn hytrach na adweithio.
Pwysigrwydd y profiad synhwyrol uniongyrchol i leihau straen yn gysylltiedig â bywyd llifol a chyfnewidiol.
Gweithio drwy feddyliau, ymarfer sylwi a gadael i feddyliau fynd.
Gweithio gyda phrofiadau anodd.
Sylwi'r pethau da.
Caredigrwydd i'r hunan
Tosturi at eraill


Asesiad


Bwriedir y tasgau canlynol asesu'r canlyniadau dysgu uchod:

Rhan 1 Trafodaeth fyfyriol ar-lein o 200-gair pob wythnos wythnosau 1-7

Rhan 2 Cyflwyniad llafar 10-munud i'r grŵp yn yr wythnos olaf.

 

Credydau


20 credyd ar lefel 4

 

Dyddiadau Cwrs


16 Mai - 11 Gorfennaf (dim sesiwn 30 Mai)

5-8yh

 

Lleoliad


Campws Wrecsam

 

Ffioedd


£95

I gadw lle ewch i'r siop ar-lein.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top