GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years
Astudiaethau proffesiynol mewn goruchwyliaeth

Astudiaethau proffesiynol mewn goruchwyliaeth

Bydd y cwrs hwn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr archwilio theori ac ymarfer goruchwylio ymarfer proffesiynol. Bydd myfyrwyr hefyd yn cael eu hannog i fyfyrio'n feirniadol ar eu hymarfer eu hunain fel goruchwylwyr drwy ddefnyddio ' grwpiau ymarfer myfyriol ' a thrwy asesiadau modiwl cysylltiedig.

Ar ddiwedd y modiwl hwn, bydd myfyrwyr yn gallu: 

 

  • Darparu tystiolaeth o fyfyrio beirniadol a gwybodaeth bersonol fanwl a dealltwriaeth o rôl a gwerth goruchwyliaeth effeithiol mewn ymarfer proffesiynol.
  • Dadansoddi, dangos a gwerthuso'r sgiliau ymarferol a'r galluoedd cydweithredol sy'n gysylltiedig â goruchwyliaeth effeithiol a chefnogi ymarfer myfyriol.
  • Dangos ymwybyddiaeth ddadansoddol o rôl ac effaith pŵer mewn cydberthnasau rhyngbersonol ac ymrwymiad i ymarfer gwrth-orthrymol.

 

Beth fyddwch yn ei astudio?

Bydd sesiynau theori yn cynnwys:

  • rhan un archwilio goruchwylio 
  • rhan dau moddau a dulliau – datblygu fframwaith goruchwylio 
  • rhan tri y berthynas oruchwylio
  • rhan pedwar goruchwylio a'r cyd-destun sefydliadol  

Dyddiadau’r cwrs

I'w gadarnhau

Lleoliad

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Asesu

Bydd y modiwl hwn yn cael ei asesu drwy gyflwyno traethawd 2000 ynghyd â chylchgrawn 2,000 gair yn rhoi cyfrif beirniadol, myfyriol o'r broses oruchwylio a asesir yn yr adroddiad hwn. 

Credydau

20

Gellir eu cymryd fel rhan o'r Dystysgrif addysg barhaus Prifysgol Glyndŵr: mewn ieuenctid, cymunedol, astudiaethau gofal 

Ffioedd

£195

I gadw lle

I archebu a thalu am eich lle ewch i'r siop ar-lein.

 

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top