GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Egwyddorion Trin Clwyfau

Egwyddorion Trin Clwyfau

Trosolwg

Nod y modiwl hwn yw galluogi myfyrwyr i adeiladu ar eu gwybodaeth am glwyfau yn eu maes clinigol a nodi cymhlethdod eu rheoli yn y system gofal iechyd fodern sydd ohoni. ydd y modiwl hwn yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu meddwl beirniadol wrth ystyried opsiynau gofalu am glwyfi yn y lleoliad acíwt a chymunedol, gan wella eu hyder yn eu gallu i ddarparu gofal cyfannol, unigol  o fewn eu maes ymarfer proffesiynol.

Mae hwn yn gwrs rhan-amser ar gyfer unrhyw weithiwr gofal iechyd proffesiynol cofrestredig sydd am ddatblygu gwybodaeth a sgiliau i wella gofal clwyf yn eu hamgylchedd clinigol. 

Yr hyn y byddwch yn astudio

 • Asesu clwyfau
 • Iachau clwyfau a ffactorau cysylltiedig
 • Clwyfau aciwt
 • Clwyfau cronig
 • Wlserau pwyso
 • Mathau a dewisiadau rhwymo
 • Clwyfau heriol/cymhleth
 • Gwneud penderfyniadau a diogelu
 • Symptomau cysylltiedig (e.e. poen)

Mae hwn yn fodiwl rhan-amser annibynnol ar gyfer myfyrwyr sydd am gael mwy o wybodaeth ym maes gofal clwyf. Bydd elfennau craidd y gofal clwyf yn cael eu harchwilio trwy amrywiaeth o arddulliau addysgu a bydd siaradwyr arbenigol y tu allan yn cael eu defnyddio i annog dysgu ehangach.

Dyddiadau a lleoliad cwrs

I'w gadarnhau.

Prifysgol Glyndwr Wrecsam, campws Ffordd yr Wyddgrug.

Asesu

Mae'r asesu'n cael ei gwblhau mewn dwy ran:

 • Cyflwyniad 10 Munud
 • Portffolio hyfforddi gofalu am glwyfau
 • Gan ganolbwyntio ar un math perthnasol o glwyf o'ch maes clinigol, bydd y cyflwyniad yn archwilio natur ac asesiad y math o glwyf rydych chi wedi ei ddewis.

Bydd y portffolio (3000 o eiriau) yn parhau o'r cyflwyniad ac yn cynnwys dadansoddiad beirniadol o reoli symtomau, yn ogystal a'r diogelu/risgau a gysylltir â'r math o glwyf.

Credyd

20 credyd yn lefel 6.

Gofynion mynediad

Gall myfyrwyr â chanddynt astudiaethau ar Lefel 5 neu uwch wneud cais i ddilyn y cwrs. Mae hwn yn gwrs rhan-amser ar gyfer unrhyw weithiwr gofal iechyd proffesiynol cofrestredig sydd am ddatblygu gwybodaeth a  sgiliau i wella gofal clwyfau yn eu hamgylchedd clinigol. 

Rhagolygon gyrfaol

Mae'r modiwl annibynnol hwn wedi cael ei gynllunio i alluogi gweithiwr gofal iechyd proffesiynol cofrestredig gael mynediad ar Lefel 6, ac mae'n rhedeg yr un pryd â'r Rhaglen Ymarfer Arbenigol Cymunedol. 

Ffioedd

Mae cyllid ar gael i rai staff BIPBC. Cysylltwch â Jenny Jacobsen am fanylion pellach. 

 

I gadw'ch lle ewch i'r siop ar-lein 

Mae archebu yn ddarostyngedig i niferoedd. Mae uchafswm o 12 lle ar y cwrs hwn.

 

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top