GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Egwyddorion Trin Clwyfau

Egwyddorion Trin Clwyfau

Trosolwg

Nod y modiwl hwn yw galluogi myfyrwyr i adeiladu ar eu gwybodaeth am glwyfau yn eu maes clinigol a nodi cymhlethdod eu rheoli yn y system gofal iechyd fodern sydd ohoni. ydd y modiwl hwn yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu meddwl beirniadol wrth ystyried opsiynau gofalu am glwyfi yn y lleoliad acíwt a chymunedol, gan wella eu hyder yn eu gallu i ddarparu gofal cyfannol, unigol  o fewn eu maes ymarfer proffesiynol.

Mae hwn yn gwrs rhan-amser ar gyfer unrhyw weithiwr gofal iechyd proffesiynol cofrestredig sydd am ddatblygu gwybodaeth a sgiliau i wella gofal clwyf yn eu hamgylchedd clinigol. 

Yr hyn y byddwch yn astudio

 • Asesu clwyfau
 • Iachau clwyfau a ffactorau cysylltiedig
 • Clwyfau aciwt
 • Clwyfau cronig
 • Wlserau pwyso
 • Mathau a dewisiadau rhwymo
 • Clwyfau heriol/cymhleth
 • Gwneud penderfyniadau a diogelu
 • Symptomau cysylltiedig (e.e. poen)

Mae hwn yn fodiwl rhan-amser annibynnol ar gyfer myfyrwyr sydd am gael mwy o wybodaeth ym maes gofal clwyf. Bydd elfennau craidd y gofal clwyf yn cael eu harchwilio trwy amrywiaeth o arddulliau addysgu a bydd siaradwyr arbenigol y tu allan yn cael eu defnyddio i annog dysgu ehangach.

Dyddiadau a lleoliad cwrs

I gael ei gadarnhau

Prifysgol Glyndwr Wrecsam, campws Ffordd yr Wyddgrug.

Asesu

Mae'r asesu'n cael ei gwblhau mewn dwy ran:

 • Cyflwyniad 10 Munud
 • Portffolio hyfforddi gofalu am glwyfau
 • Gan ganolbwyntio ar un math perthnasol o glwyf o'ch maes clinigol, bydd y cyflwyniad yn archwilio natur ac asesiad y math o glwyf rydych chi wedi ei ddewis.

Bydd y portffolio (3000 o eiriau) yn parhau o'r cyflwyniad ac yn cynnwys dadansoddiad beirniadol o reoli symtomau, yn ogystal a'r diogelu/risgau a gysylltir â'r math o glwyf.

Credyd

20 credyd yn lefel 6.

Gofynion mynediad

Gall myfyrwyr â chanddynt astudiaethau ar Lefel 5 neu uwch wneud cais i ddilyn y cwrs. Mae hwn yn gwrs rhan-amser ar gyfer unrhyw weithiwr gofal iechyd proffesiynol cofrestredig sydd am ddatblygu gwybodaeth a  sgiliau i wella gofal clwyfau yn eu hamgylchedd clinigol. 

Rhagolygon gyrfaol

Mae'r modiwl annibynnol hwn wedi cael ei gynllunio i alluogi gweithiwr gofal iechyd proffesiynol cofrestredig gael mynediad ar Lefel 6, ac mae'n rhedeg yr un pryd â'r Rhaglen Ymarfer Arbenigol Cymunedol. 

Ffioedd

Mae cyllid ar gael i rai staff BIPBC. Cysylltwch â Jenny Jacobsen am fanylion pellach. 

 

I gadw'ch lle ewch i'r siop ar-lein 

Mae archebu yn ddarostyngedig i niferoedd. Mae uchafswm o 12 lle ar y cwrs hwn.

 

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top