GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Ymbaratoi at Lwyddiant Academaidd - Ar-lein

Ymbaratoi at Lwyddiant Academaidd - Ar-lein

*DARPRU’R CWRS AR-LEIN*

Trosolwg

Mae gofyniad lefel mynediad i astudio’r cwrs hwn – rhaid i chi gael o leiaf cymhwyster lefel 5.

Nod y modiwl hwn yw paratoi myfyrwyr i ymgymryd ag astudiaethau lefel 6 a 7. Bydd y modiwl hwn yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu medrau meddwl yn feirniadol tra'n eu cefnogi i ddod yn ddysgwyr annibynnol a gwella eu hyder yn eu gallu i astudio. Bydd y modiwl yn hwyluso adfyfyrio ac yn galluogi myfyrwyr i'w sefydlu eu hunain yn eu proffesiwn. Bydd dychwelyd i astudiaeth lefel uwch ym Mhrifysgol Wrecsam Glyndŵr yn cynnig cyfle i fyfyrwyr baratoi eu medrau academaidd er mwyn symud ymlaen i gyrsiau/rhaglenni academaidd pellach, gan eu hannog i ystyried eu nodau personol a phroffesiynol.

Yr hyn y byddwch yn ei astudio

Modiwl rhan-amser unigol yw hwn sydd ar gyfer myfyrwyr sy'n sy'n dymuno dychwelyd neu fynd ymlaen i astudio ar lefel uwch. Mae'r amser cyswllt gyda thiwtoriaid a mynediad at adnoddau Addysg Uwch yn rhoi mwy o hyder i ysgrifennu ar Lefel 6 neu fwy.

Amlinelliad o'r maes llafur:

 • Sgiliau astudio (ysgrifennua academaidd)
 • Cyfeirnodi Harvard
 • Defnyddio'r llyfrgell
 • Defnyddio Moodle
 • Chwilio cronfeydd data (Athens)
 • Adnoddau electronig.
 • Adfyfyrio a modelau adfyfyrio
 • Ymchwil ansoddol a meintiol
 • Dulliau gweithredu wrth feirniadu astudiaethau ymchwil
 • Hunan-ymwybyddiaeth a deallusrwydd emosiynol (cymhelliad i astudio)
 • Sgiliau cyflwyno
 • Rheoli amser

Credydau

20 credyd ar lefel 6

Dyddiadau a hyd y cwrs

I gael ei gadarnhau.

Lleoliad

Ar-lein.

Asesiad

Mae'r asesiad (traethawd 3500 o eiriau) yn gofyn i'r myfyriwr gynnal adolygiad beirniadol o dystiolaeth gyfoes ar bwnc cul o fewn eu maes proffesiynol/academaidd. Mae hyn yn gofyn bod y myfyriwr yn cael hyd i ac yn gwerthuso llenyddiaeth o bwys ac yn rhoi hyn ar waith ym maes ei arbenigedd. Caiff sgiliau ysgrifennu academaidd a sgiliau cyflwyno yr aseiniad eu hasesu hefyd.

Ffioedd

Am ddim


I archebu'ch lle, ewch i'n siop ar-lein.

 

Mae archebion ar gyfer y cwrs yn cau wythnos cyn dyddiad dechrau'r cwrs.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top