GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Ymbaratoi at Lwyddiant Academaidd

Ymbaratoi at Lwyddiant Academaidd

Trosolwg

Mae gofyniad lefel mynediad i astudio’r cwrs hwn – rhaid i chi gael o leiaf cymhwyster lefel 5.

Nod y modiwl hwn yw paratoi myfyrwyr i ymgymryd ag astudiaethau lefel 6 a 7. Bydd y modiwl hwn yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu medrau meddwl yn feirniadol tra'n eu cefnogi i ddod yn ddysgwyr annibynnol a gwella eu hyder yn eu gallu i astudio. Bydd y modiwl yn hwyluso adfyfyrio ac yn galluogi myfyrwyr i'w sefydlu eu hunain yn eu proffesiwn. Bydd dychwelyd i astudiaeth lefel uwch ym Mhrifysgol Wrecsam Glyndŵr yn cynnig cyfle i fyfyrwyr baratoi eu medrau academaidd er mwyn symud ymlaen i gyrsiau/rhaglenni academaidd pellach, gan eu hannog i ystyried eu nodau personol a phroffesiynol.

Yr hyn y byddwch yn ei astudio

Modiwl rhan-amser unigol yw hwn sydd ar gyfer myfyrwyr sy'n sy'n dymuno dychwelyd neu fynd ymlaen i astudio ar lefel uwch. Mae'r amser cyswllt gyda thiwtoriaid a mynediad at adnoddau Addysg Uwch yn rhoi mwy o hyder i ysgrifennu ar Lefel 6 neu fwy.

Amlinelliad o'r maes llafur:

 • Sgiliau astudio (ysgrifennua academaidd)
 • Cyfeirnodi Harvard
 • Defnyddio'r llyfrgell
 • Defnyddio Moodle
 • Chwilio cronfeydd data (Athens)
 • Adnoddau electronig.
 • Adfyfyrio a modelau adfyfyrio
 • Ymchwil ansoddol a meintiol
 • Dulliau gweithredu wrth feirniadu astudiaethau ymchwil
 • Hunan-ymwybyddiaeth a deallusrwydd emosiynol (cymhelliad i astudio)
 • Sgiliau cyflwyno
 • Rheoli amser

Credydau

20 credyd ar lefel 6

Dyddiadau a hyd y cwrs

Yn cychwyn Mai 7fed 2019 am 9 wythnos 1-4yp.

Lleoliad

Prifysgol Glyndwr Wrecsam

Asesiad

Mae'r asesiad (traethawd 3500 o eiriau) yn gofyn i'r myfyriwr gynnal adolygiad beirniadol o dystiolaeth gyfoes ar bwnc cul o fewn eu maes proffesiynol/academaidd. Mae hyn yn gofyn bod y myfyriwr yn cael hyd i ac yn gwerthuso llenyddiaeth o bwys ac yn rhoi hyn ar waith ym maes ei arbenigedd. Caiff sgiliau ysgrifennu academaidd a sgiliau cyflwyno yr aseiniad eu hasesu hefyd.

Ffioedd

£50


I archebu'ch lle, ewch i'n siop ar-lein.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top