GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Mynd Ati i Ysgrifennu’n Greadigol

Mynd Ati i Ysgrifennu’n Greadigol

A oes gennych stori i’w dweud? Eisiau mynd ati i roi pin ar bapur a cheisio mynegi eich llais trwy Ysgrifennu Creadigol?   

Bydd y cwrs hwn yn cael ei redeg trwy weithdai a dosbarthiadau ymarferol lle bydd myfyrwyr yn rhannu eu profiad o ysgrifennu.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Yn ystod y cwrs fe’ch cyflwynir i dechnegau mynd ati i ysgrifennu yn greadigol, gan gynnwys: 

  • datblygu natarif
  • dod o hyd i stori
  • saernïo plot
  • creu cymeriadau
  • defnyddio disgrifiadau

Byddwch yn trafod Barddoniaeth ffurfiol a cherddi rhydd yn ogystal â Drama: plot, stori, deialog a chymeriadu.

Asesiad

Gall y portffolio o waith o oddeutu 2,500 gair a gasglwyd yn ystod y cwrs byr gael ei gyflwyno i’w asesu gan ddarparu 10 credyd AU.   

Dyddiadau cychwyn y cyrsiau

I gael ei gadarnhau.

Lleoliad

Campws Wrecsam

Ffioedd

£150


I archebu lle, ewch i'n siop ar-lein.

Noder: Oherwydd sefyllfa'r coronaferiws, sy’n parhau i newid, efallai y bydd angen i ni ganslo neu ohirio cyrsiau wyneb yn wyneb yn y dyfodol. Os ydych yn penderfynu archebu a bod y cwrs yn cael ei ganslo byddwch yn cael cynnig ad-daliad llawn.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top