GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Cynhyrchu cerddoriaeth

Cyflwyniad i gynhyrchu cerddoriaeth

Bydd y cwrs byr hwn yn cyflwyno myfyrwyr i'r broses recordio drwy gyfres o ddarlithoedd a gweithdai ymarferol, mewn amgylchedd stiwdio proffesiynol. Bydd y cwrs hwn yn galluogi myfyrwyr i adnabod y ffactorau sy'n diffinio ansawdd uchel mewn cynhyrchu cerddoriaeth fodern ac i ddangos dealltwriaeth o'r agweddau technegol a chreadigol sy'n rhan o gynhyrchu cerddoriaeth.

 

Bydd myfyrwyr yn gweithio'n unigol yn ogystal â rhan o grwp a byddant yn cael profiad o'r amrywiol rolau yn y broses gynhyrchu. Bydd y cwrs yn trafod y cryfderau a chyfyngiadau technoleg yng nghyd-destun cynhyrchu cerddoriaeth a bydd yn galluogi myfyrwyr i werthfawrogi'r ffactorau sy'n cyfyngu ar effeithiolrwydd technoleg.

 

Beth fyddwch chi'n astudio?

Bydd y cwrs hwn yn mynd â myfyrwyr drwy'r broses gynhyrchu gyfan - rhag-gynhyrchu, y sesiwn recordio, ôl-gynhyrchu a pharatoi'r cynnyrch terfynol.

Bydd yn cwmpasu:

  • Cyflwyniad i amgylchedd y stiwdio
  • Rhyngysylltiadau a Chynnydd
  • Technegau Meicroffon
  • Recordio Analog
  • Recordio Digidol
  • Prosesu Dynameg (ProTools)
  • Effeithiau seiliedig ar-amser (ProTools)
  • Meistroli a'r cynnyrch terfynol

Dyddiadau'r cwrs

TBC

Lleoliad

Canolfan y Diwydiannau Creadigol

Credydau

10

Asesu

Asesir myfyrwyr drwy bortffolio sy'n cael ei greu drwy gydol y cwrs sy'n dangos y prif sgiliau a phriodoleddau a gyflwynir yn y gyfres o ddarlithoedd/gweithdai.

Ffioedd

£195

Mae'r ffi hon yn talu am fynychu a thiwtora, gan gynnwys asesu. 

Sut i archebu'ch lle

Ewch i'r siop ar-lein.

Mae'r cwrs hwn yn amodol ar leiafswm o fynychwyr a chaiff taliadau eu rhoi'n ôl yn llawn os na fydd y cwrs yn recriwtio'r lleiafswm o ran carfan.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top