GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Mentora Hyfforddwyr mewn Pêl-droed

Mentora Hyfforddwyr mewn Pêl-droed

Trosolwg

O fewn y modiwl, bydd myfyrwyr yn archwilio’r egwyddorion damcaniaethol o fewn ymarfer mentora hyfforddwyr, cyfathrebu ac adborth fel mentor yn ogystal â phryd i herio neu gefnogi hyfforddwyr.

Mae mentora yn cael ei ystyried yn un o brif egwyddorion hyfforddi ac addysg chwaraeon. Mae mentora yn adnodd a ellir cefnogi datblygiad gwybodaeth, sgiliau a chyflwyniad ymarferwyr. Gydag integreiddiad cymwysterau Addysg Hyfforddwyr CBC o fewn y radd BSc (Anrhydedd) mewn Hyfforddi Pêl-droed a'r Arbenigwr Perfformiad, mae hyn yn cynnig cyfle amserol ac aml-fanteisiol i fyfyrwyr i ddatblygu sgiliau mentora drwy gefnogi eu cyfoedion.

Yr hyn y byddwch chi'n ei astudio

Bydd y cwrs yn helpu i ddarparu'r set sgiliau a'r gallu i gefnogi hyfforddwyr yn yr amgylchedd cymhwysol. Yn ei dro, bydd hyn o fudd i ddarpariaeth gyffredinol yr hyfforddwyr ac o ganlyniad yn helpu i ddatblygu perfformiad y chwaraewyr.

Asesiad

Asesiad Llafar

Bydd y myfyriwr yn cael eu cyflwyno â senario hyfforddi pêl-droed cymhwysol damcaniaethol gyda deunydd ategol.

Bydd y senario’n tynnu sylw at y canlynol:

  • Pwnc y sesiwn
  • Oed a nifer y chwaraewyr sy’n cymryd rhan
  • Lefel y perfformiad
  • Profiad yr hyfforddwr (cymwysterau presennol etc.)

Yna bydd y myfyriwr yn defnyddio ymchwil a theori gyfoes i drafod sut y byddant yn gweithredu fel mentor o fewn y senario, gan dynnu ar y cysyniadau a’r egwyddorion y tafodwyd yn y modiwl

Traethawd

Yn ystod y cwrs bydd y myfyrwyr yn defnyddio’r ymarfer ddamcaniaethol yn eu hamgylchedd eu hunain. Bydd y traethawd yn disgrifio profiad mentora ymarferol y myfyriwr, gan gysylltu’r theori gyda’u harfer eu hunain a thynnu sylw at eu cryfderau personol a meysydd i’w datblygu a fydd yn ddefnyddiol ar gyfer y dyfodol.

Credydau

20 credyd

Dyddiadau cychwyn y cyrsiau

I gael ei gadarnhau.

Lleoliad

Parc y Glowyr

Ffioedd

Am Ddim

Ewch i'n siop ar-lein.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top