GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Celfyddyd a gwyddoniaeth iechyd cyhoeddus

Celfyddyd a gwyddoniaeth iechyd cyhoeddus

Iechyd y Cyhoedd yw celfyddyd a gwyddoniaeth atal atal afiechyd, ymestyn bywyd, a hyrwyddo iechyd. Mae gennym athroniaeth o ddatblygu cymunedau hapusach ac iachach trwy ddeall sut y gallwn leihau clefydau a salwch, a chynyddu llesiant. Os oes gennych ddiddordeb mewn darganfod mwy am y maes hwn o wyddoniaeth a chymdeithas, neu os hoffech chi ddarganfod ychydig mwy am ein cyrsiau Iechyd y Cyhoedd, yna gofrestrwch am ein Dosbarth Meistr Iechyd Cyhoeddus am ddim.

Beth fydd yn digwydd?

Bydd sesiwn bore y Dosbarth Meistr yn mynd â chi ar daith trwy hanes Iechyd y Cyhoedd, o effaith a heriau clefydau heintus yn hanesyddol ac yn gyfredol, i gychwyn y clefydau cronig sydd gennym heddiw, a chysylltu'r cynnydd hwn i'n ffordd o fyw fodern a systemau gwleidyddol ac economaidd.

Yn y prynhawn byddwn yn edrych ar penderfynyddion cymdeithasol clefydau a salwch, ac yn trafod 2 astudiaeth achos (1) achosion byd-eang o ysmygu a'i ganlyniadau, a (2) heriau gordewdra yn ein cymdeithas.

Yn y ddwy astudiaeth achos, gofynnwn ichi ystyried cwestiynau sylfaenol ar achosion a chanlyniadau'r effeithiau hyn. o ran ffordd o fyw. Bydd mynychwyr y Dosbarth Meistr yn trafod ysgogwyr ysmygu a gordewdra, a'r her hybu iechyd o ran mynd i'r afael â'r afiechydon hyn mewn cyd-destun rhanbarthol a byd-eang.

Dyddiad y cwrs

Dydd Mercher, 23 Mai, 9.30yb - 4yp

Lleoliad

Campws Wrecsam

Ffioedd

Am ddim

I archebu 

Tanysgrifwch i gadw lle.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top