Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Edrych Ymlaen at Addysg Uwch

Edrych Ymlaen at Addysg Uwch

Cychwynnwch yn gynnar ar eich llwybr tuag at lwyddiant addysg uwch gyda Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam ym mis Mai.

P'un a ydych chi wedi ymgeisio (neu feddwl am wneud cais) i unrhyw brifysgol i gychwyn ym mis Medi, bydd ein modiwl un-wythnos AM DDIM 'Edrych Ymlaen at Addysg Uwch' yn eich helpu i feithrin eich sgiliau a'ch hyder, yn ogystal â dangos i diwtoriaid derbyn eich bod chi eisoes wedi cychwyn paratoi i astudio ar lefel gradd.

Y hyn y byddwch chi'n ei astudio

  • Ysgrifennu traethodau ac adroddiadau
  • Dod o hyd i ffynonellau priodol ar gyfer gwaith academaidd
  • Cyflwyniadau llafar
  • Cyfeirnodi a lyfryddiaethau
  • Cyllidebu a chyllid
  • Bywyd myfyrwyr
  • A mwy!

Trwy gwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, byddwch yn derbyn trawsgrifiad modiwl 10 credyd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam ar Lefel 4 (blwyddyn gyntaf lefel israddedig ).  Bydd y modiwl yn cael ei asesu trwy waith traethawd grŵp a chyflwyniad llafar.  Gallwch hefyd ei gynnwys fel rhan o'n cais UCAS.

Lleoliadau ac amserau

Wrecsam

10am - 2pm, Mai 8 - 12 2017

Canolfan Adnoddau Gwersyllt, Second avenue, Wrecsam, LL11 4ED

Sir Ddinbych

10am - 2pm, Mai 15 - 19 2017

Canolfan Foryd, Stryd y Tywysogion, Y Rhyl, LL18 1BE

Sir y Fflint

10am - 2pm, Mai 22 - 26 2017

Llyfrgell Cei Cona (lan llofft), Wepre Drive, Cei Cona, CH5 4HA

Cost

Am ddim

Archebu'ch lle

Cysylltwch â Sarah Gaffney ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam ar 01978 293575 neu e-bostiwch s.l.gaffney@glyndwr.ac.uk

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top