GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Edrych Ymlaen at Addysg Uwch

Edrych Ymlaen at Addysg Uwch

Cychwynnwch yn gynnar ar eich llwybr tuag at lwyddiant addysg uwch gyda Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

P'un a ydych chi wedi ymgeisio (neu feddwl am wneud cais) i unrhyw brifysgol i gychwyn ym mis Medi, bydd ein modiwl un-wythnos AM DDIM 'Edrych Ymlaen at Addysg Uwch' yn eich helpu i feithrin eich sgiliau a'ch hyder, yn ogystal â dangos i diwtoriaid derbyn eich bod chi eisoes wedi cychwyn paratoi i astudio ar lefel gradd.

Y hyn y byddwch chi'n ei astudio

  • Ysgrifennu traethodau ac adroddiadau
  • Dod o hyd i ffynonellau priodol ar gyfer gwaith academaidd
  • Cyflwyniadau llafar
  • Cyfeirnodi a lyfryddiaethau
  • Cyllidebu a chyllid
  • Bywyd myfyrwyr
  • A mwy!

Trwy gwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, byddwch yn derbyn trawsgrifiad modiwl 10 credyd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam ar Lefel 4 (blwyddyn gyntaf lefel israddedig ).  Bydd y modiwl yn cael ei asesu trwy waith traethawd grŵp a chyflwyniad llafar.  Gallwch hefyd ei gynnwys fel rhan o'n cais UCAS.

Lleoliadau ac amserau


I'w cadarnhau

Cost

Am ddim

Archebu'ch lle

Cysylltwch â Sarah Gaffney ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam ar 01978 293575 neu e-bostiwch s.l.gaffney@glyndwr.ac.uk

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top