GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Llunio Cerameg â Llaw

Llunio Cerameg â Llaw

Wedi’ch ysbrydoli gan The Great Pottery Throw Down?

O gerfluniaeth i ganhwyllyron, teils addurniadol i waith ffigurol. Bydd ein dosbarth nos deg wythnos yn eich cyflwyno i fyd cerameg wedi’i gwneud â llaw.

Wedi’i addysgu mewn dosbarthiadau bychain gan y ceramegydd adnabyddus Wendy Lawrence, byddwch yn cael eich tywys trwy bob agwedd ar lunio cerameg â llaw, o baratoi’r clai amrwd i’r darnau wedi’u gwydro gorffenedig. 

Mae'r tiwtoriaid wedi bod yn wych ac wedi agor byd newydd i mi. Cymaint felly, rwy i wedi prynu olwyn ac odyn i'm hunan ac rwy'n benderfynol o barhau i ymarfer a dysgu. Mae'r cwrs wedi bod yn arbennig o bwysig gan ei bod wedi cymryd llawer i mi gofrestru yn y lle cyntaf. Mae yna gymaint o hyd mae angen i mi ei ddysgu a hoffwn i wneud cwrs arall. Fel y dywedais yn gynharach, mae'r staff wedi bod yn wych ac rwyf wedi gwneud ffrindiau newydd sy'n hyfryd.    

Beth fyddwch yn ei astudio?

Bydd y cwrs yn eich cyflwyno i rai o brosesau taflu llunio cerameg â llaw. Bydd y cyfranogwyr yn cael eu tywys trwy amrywiaeth o ddulliau cerameg, o baratoi’r clai amrwd i ddarnau wedi’u gwydro gorffenedig.

Cewch arweiniad i gynhyrchu eich syniadau dylunio eich hun gan ddefnyddio dulliau arbrofol wedi’u harwain gan arddangosiadau.

Dyddiadau’r Cwrs

Mae'r cwrs yn rhedeg am 10 wythnos gan gychwyn ar y dyddiadau canlynol:

May 14eg 2019 6-8yh

 

Mae'r cwrs yn rhedeg am 6 wythnos gan gychwyn ar y dyddiadau canlynol:

23.07.19 - 27.08.19 6-9yh

Lleoliad

Gweithdai Celfyddydau Cymhwysol Stryt y Rhaglaw

Asesu

Gall y portffolio o waith a gasglwyd yn ystod y cwrs byr gael ei gyflwyno i’w asesu, gan ddarparu 10 credyd AU.  

Credydau

10

Ffioedd

£165

Mae’r ffi yn cynnwys mynychu a thiwtora, gan gynnwys asesu a deunyddiau sylfaenol. Mae’n bosib y codir ffioedd ychwanegol os bydd y cyfranogwyr yn dewis gweithio gyda deunyddiau ansafonol neu’n defnyddio llawer ohonynt neu mewn fformat mawr.

I gadw lle

Ewch i'n siop ar-lein.

Mae’r cwrs yn amodol ar isafswm o gyfranogwyr a bydd taliadau yn cael eu had-dalu'n llawn os na fydd y cwrs yn recriwtio’r isafswm yma.

 

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top