Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Llunio Cerameg â Llaw

Llunio Cerameg â Llaw

Wedi’ch ysbrydoli gan The Great Pottery Throw Down?

O gerfluniaeth i ganhwyllyron, teils addurniadol i waith ffigurol. Bydd ein dosbarth nos deg wythnos yn eich cyflwyno i fyd cerameg wedi’i gwneud â llaw.

Wedi’i addysgu mewn dosbarthiadau bychain gan y ceramegydd adnabyddus Wendy Lawrence, byddwch yn cael eich tywys trwy bob agwedd ar lunio cerameg a llaw, o baratoi’r clai amrwd i’r darnau wedi’u gwydro terfynedig. 

Beth fyddwch yn ei astudio?

Bydd y cwrs yn eich cyflwyno i rai o brosesau taflu llunio cerameg â llaw. Bydd y cyfranogwyr yn cael eu tywys trwy amrywiaeth o ddulliau cerameg, o baratoi’r clai amrwd i ddarnau wedi’u gwydro terfynedig.

Cewch arweiniad i gynhyrchu eich syniadau dylunio eich hun gan ddefnyddio dulliau arbrofol wedi’u harwain gan arddangosiadau.

Hyd y cwrs

10 wythnos – 2 awr yr wythnos 

Dyddiadau’r Cwrs

I'w gadarnhau

Lleoliad

Regent Street Applied Arts workshops

Gweithdai Celfyddydau Cymhwysol Stryt y Rhaglaw

Asesu

Gall y portffolio o waith a gasglwyd yn ystod y cwrs byr gael ei gyflwyno i’w asesu, gan ddarparu 10 credyd AU.  

Credydau

10

Ffioedd

£130

Mae’r ffi yn cynnwys mynychu a thiwtora am 10 wythnos, gan gynnwys asesu a deunyddiau sylfaenol. Mae’n bosib y codir ffioedd ychwanegol os bydd y cyfranogwyr yn dewis gweithio gyda deunyddiau ansafonol neu’n defnyddio llawer ohonynt neu mewn diwyg mawr.

I archebu

Cyhoeddir dyddiadau newydd ar gyfer y dosbarth hwn yn fuan. Os byddwch chi eisiau ychwanegu'ch enw at y rhestr bostio i dderbyn hysbydiad drwy e-bost am unrhyw ddyddiadau newydd, anfonwch e-bost i enterprise@glyndwr.ac.uk.

Mae’r cwrs yn amodol ar isafswm o gyfranogwyr a bydd taliadau yn cael eu talu’n ôl yn llawn os na fydd y cwrs yn recriwtio’r isafswm yma.

 

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top