GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Llesiant mewn Byd Newidiol

Llesiant mewn Byd Newidiol

*DARPRU’R CWRS AR-LEIN*

Rydym yn profi amseroedd anghyffredin yn sgil pandemig COVID-19. Mae'r feirws yn cael effaith ddifrifol a phellgyrhaeddol, o iechyd, iechyd meddwl a llesiant pobl, a systemau gofal iechyd byd-eang, i'r economi, gweithgynhyrchu a theithio.

Mewn ymateb i hyn, mae Prifysgol Glyndŵr yn cynnig cwrs byr hygyrch ac am ddim, ar-lein, 'Llesiant mewn Byd Newidiol' i ddarparu gwybodaeth ddefnyddiol yn gysylltiedig â'r pandemig, ac ysgogi chwilfrydedd am ein pynciau iechyd, iechyd meddwl a llesiant.

Mae cynnwys y cwrs wedi'i ddylunio i fod yn galonogol, yn agored i'r holl ddysgwyr ac adlewyrchu natur newidiol y tirlun iechyd cyhoeddus, iechyd meddwl a llesiant. Bydd y cwrs yn rhedeg am gyfnod o 7 wythnos gyda'r holl gynnwys yn cael ei ddarparu ar-lein drwy fideos, blogiau a fforymau trafod.  Gall dysgwyr weithio drwy'r cwrs pan fyddant ar gael, a gallant ddewis beth a faint o'r cynnwys maen nhw'n ymgysylltu ag o.  Wrth gymryd rhan yn y fforymau trafod ar-lein, bydd y dysgwyr yn cael cyfle i gyflawni 20 credyd ar Lefel 4.

Yr hyn y byddwchchi'neiastudio

Rhedir y cwrs dros gyfnod o 7 wythnos, gan fynd i'r afael â 2 bwnc yr wythnos.  Gall dysgwyr ddewis y pynciau i ymgysylltu â nhw, yn dibynnu fwyaf ar eu diddordebau.  Y pynciau yw:

 • COVID-19: Argyfwng iechyd cyhoeddus
 • Iechyd meddwl yn ystod y pandemig
 • Y cyfryngau ac iechyd: Sut i adnabod newyddion ffug a gwneud penderfyniadau gwybodus
 • Eich Chimp mewnol! Archwilio'r 'Model Chimp' ac ymddygiad iechyd
 • Safbwynt cwrs bywyd yn archwilio iechyd meddwl o blentyndod ac yn hwyrach mewn bywyd.
 • Presgripsiynu Cymdeithasol: Beth yw ei bwrpas, sut mae'n gweithio a pham ein bod ni ei angen?
 • Beth yw hapusrwydd a pham ei fod yn bwysig i iechyd cyhoeddus?
 • Caredigrwydd a llesiant: Sut i fod yn anhunanol wrth bellhau yn gymdeithasol a hunan-ynysu!?
 • Plannu hapusrwydd: Sut all un hedyn wella eich iechyd meddwl a llesiant
 • Cwricwlwm Cymru 2022: Y lle newydd ar gyfer iechyd a llesiant
 • A ddylai newid hinsawdd dderbyn yr un ymateb â COVID-19?

Darperir yr holl gynnwys ar-lein a bydd yr asesiad ar gyfer y cwrs hwn yn hyblyg ac yn hawdd i'w reoli.

Asesiad

Darperir yr holl gynnwys ar-lein drwy fideos, blogiau a fforymau trafod ynghyd ag astudiaeth uniongyrchol a darllen.  Bydd angen i fyfyrwyr gyfrannu astudiaeth annibynnol gydag asesiad wedi'i gwblhau drwy fforymau trafod.

Dyddiadau cychwyn y cyrsiau

I gael ei gadarnhau.

Credydau

20 Credyd ar Lefel 4

Lleoliad

Ar-lien

Ffioedd

AM DDIM


I archebu lle, ewch i'n siop ar-lein. 

Darperir yr holl gynnwys ar-lein drwy fideos, blogiau a fforymau trafod ynghyd ag astudiaeth uniongyrchol a darllen.  Bydd angen i fyfyrwyr gyfrannu astudiaeth annibynnol gydag asesiad wedi'i gwblhau drwy fforymau trafod.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top