GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Sain Fyw

Cyflwyniad i Sain Fyw

Bwriad y cwrs hwn yw egluro'r dechnoleg o safbwynt cerddorion. Bydd yn ymdrin â phynciau a fydd yn eich helpu i gael perfformiad sy'n swnio'n broffesiynol gyda'r offer sydd gennych. Nid oes rhaid bod gennych unrhyw gefndir mewn sain fyw,  gan y bydd yn cynnwys sylfaen i'r egwyddorion y mae gweithwyr proffesiynol yn y maes yn eu cymryd yn ganiataol. P'un a ydych yn perfformio mewn lleoliadau bach gyda rig lleisiol, gwyliau mawr gyda band roc neu hyd yn oed yn canu yn eich bar carioci lleol bydd y cwrs yn rhoi'r hyder ichi wneud wneud penderfyniadau gwybodus am y math o offer rydych chi'n ei ddefnyddio a'r gosodiadau i wneud iddo swnio'n wych.

Beth fyddwch chi'n ei astudio?

Bydd y cwrs hwn yn ymdrin ag egwyddorion sylfaenol sain a sut mae hyn yn effeithio ar ddewis offer ar gyfer tasg.

Cynnwys:

  • Egwyddorion sylfaenol Sain
  • Sain fel ynni
  • Sut rydym yn trosglwyddo o acwstig i drydan
  • Cysylltiadau
  • Lefelau
  • Twrw

 

Dyddiadau'r cwrs

I'w gadarnhau

Lleoliad

Canolfan y Diwydiannau Creadigol

Credydau

10

Asesu

Caiff myfyrwyr eu hasesu drwy bortffolio a gaiff ei greu drwy gydol y cwrs sy'n dangos y prif sgiliau a phriodoleddau a gyflwynir yn y gyfres o ddarlithoedd/gweithdai.

Ffioedd

£195

Mae'r ffi hon yn talu am fynychu a thiwtora, gan gynnwys asesiad. 

I archebu'ch lle

Ewch i'r siop ar-lein.

Mae'r cwrs hwn yn amodol ar leiafswm o fynychwyr a chaiff arian eu rhoi'n ôl yn llawn os na fydd y cwrs yn recriwtio'r nifer leiaf o fynychwyr.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top