GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Bywluniadu

Bywluniadu

Mae'r cwrs hwn yn mynd â bywluniadu yn ôl i'w ddamcaniaethau sylfaenol gan ganolbwyntio ar sut mae'r corff wedi'i adeiladu yn ei rannau unigol ac yn ei gyfanrwydd. Bydd myfyrwyr yn datblygu'r gallu i ddal y ffurf ddynol mewn amrywiaeth o gyfryngau, gan ddysgu sut i drin y cyfrwng yn ogystal ag astudio damcaniaethau creu delweddau ac iaith weledol. Bydd gwaith cartref yn cael ei neilltuo bob wythnos a fydd yn cael ei drafod yn yr ‘amser trafod’ wythnosol ar ddechrau pob dosbarth ac yn cynnig cyfle i fyfyrwyr ofyn cwestiynau agored am eu datblygiad. Bydd dull cydweithredol yn cael ei annog gydag ymarferion wedi'u cynllunio i hyrwyddo dysgu grŵp.

Beth fyddwch chi'n ei astudio?

Yn gyfnodol ar draws y cwrs, cyflwynir myfyrwyr i egwyddor dechnegol wahanol o fywluniadu a byddant yn dysgu sut i gymhwyso hynny yn eu darluniadau o'r model bob wythnos. Yn ogystal, bydd damcaniaethau Celfyddyd Gain yn cael eu cynnwys ar draws y cwrs i ganiatáu i dechneg a damcaniaeth ddatblygu yn gyfun.

Bydd amser i drafod ar ddechrau'r sesiwn i ganiatáu i'r grŵp agosáu a rhannu gwaith cartref yr wythnos gynt. Yna bydd ymarferion ymarferol a sesiynau sgiliau mwy trylwyr mewn damcaniaeth.

Cyflwynir myfyrwyr i'r canlynol:

  • Amrywiaeth o egwyddorion bywluniadu technegol a fydd yn canolbwyntio ar gydrannau unigol y corff a'r corff cyfan.
  • Sut i drin eu cyfrwng dewisol mewn modd sy'n briodol i'r pwnc.
  • Dadansoddi eu gwaith a gwaith eraill yn feirniadol i lywio eu hymarfer.

Dyddiadau'r cwrs

I gael ei gadarnhau.

Lleoliad

Campws Stryd y Rhaglaw

Credydau 

10

Asesu

Bydd myfyrwyr yn cael eu hasesu yn eu hwythnos olaf, gan gynhyrchu darn o waith terfynol ynghyd ag aseiniad llafar o'u dilyniant a'r defnydd o'r wybodaeth y maent wedi'i chaffael yn eu darn ymarferol. Bydd yr asesiad ar sail pasio a methu.

Ffioedd

£175

I Archebu'ch lle

I gadw'ch lle ewch i'r siop ar-lein.  

Mae archebu yn ddarostyngedig i niferoedd. Mae uchafswm o 12 lle ar y cwrs hwn.

Noder: Oherwydd sefyllfa'r coronaferiws, sy’n parhau i newid, efallai y bydd angen i ni ganslo neu ohirio cyrsiau wyneb yn wyneb yn y dyfodol. Os ydych yn penderfynu archebu a bod y cwrs yn cael ei ganslo byddwch yn cael cynnig ad-daliad llawn. 

Diwrnod Agored y Brifysgol 2021Noswaith Agored y Brifysgol 2021
Top