GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
 Arwain drwy Ofalu mewn Sefydliadau

Arwain drwy Ofalu mewn Sefydliadau

Trosolwg

Nod y modiwl yw galluogi ymarferwyr iechyd neu ofal cymdeithasol sydd am arwain yn eu maes ymarfer i:

  • Gwella eu mewnwelediad i ddimensiynal dimensiynau athronyddol, epistemolegol a phroffesiynol arferion gofal dynol a'u gwerthfawrogiad o foesoldeb ymarfer gofal trwy ymchwiliad adyfyriol.
  • Ymchwilio'n systematig i gelf a gwyddoniaeth eu harfer a lledaenu eu canfyddiadau.

Yr hyn y byddwch yn ei astudi

Fframweithiau damcaniaethol: Leininger, Watson, Benner a Wrubel, Roach, Wuest. Gofalu fel rhesymoldeb gwyddonol, Gofal trawsbersonol fel celf, gofalu fel lles, greddf, gofalu fel grym. Y rheidrwydd gofalu mewn addysg. Amrywiaeth gofal diwylliannol, modelau adfyfyriol: Johns, Gibbs, Carper, Atkins a Murphy. HBwriadoldeb Heidegger, Husserl a ffenomenoleg. Altruedd, helpu a gwneud penderfyniadau moesol, athroniaeth datganiadau ymarfer.

Credydau

20 credyd ar lefel 6 neu 7.

Hyd y cwrs

I'w gadarnhau

Lleoliad

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam 

Asesu

Asesir y modiwl hwn drwy aseiniad. Gofynnir i'r myfyriwr ddewis digwyddiad o ymarfer y maen nhw'n ei ystyried yn ddigwyddiad gofalu. na bydd disgwyl iddynt archwilio llenyddiaeth gofalu dynol er mwyn cyfiawnhau eu barn a gwneud argymhellion ar gyfer ymarfer yn y dyfodol. 

Ffioedd

I'w gadarnhau

Am ragor o wybodaeth a gwneud cais cysylltwch â Tracy Ross

ebost: t.ross@glyndwr.ac.uk

 

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top