GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years
 Arwain drwy Ofalu mewn Sefydliadau

Arwain drwy Ofalu mewn Sefydliadau

Trosolwg

Nod y modiwl yw galluogi ymarferwyr iechyd neu ofal cymdeithasol sydd am arwain yn eu maes ymarfer i:

  • Gwella eu mewnwelediad i ddimensiynal dimensiynau athronyddol, epistemolegol a phroffesiynol arferion gofal dynol a'u gwerthfawrogiad o foesoldeb ymarfer gofal trwy ymchwiliad adyfyriol.
  • Ymchwilio'n systematig i gelf a gwyddoniaeth eu harfer a lledaenu eu canfyddiadau.

Yr hyn y byddwch yn ei astudi

Fframweithiau damcaniaethol: Leininger, Watson, Benner a Wrubel, Roach, Wuest. Gofalu fel rhesymoldeb gwyddonol, Gofal trawsbersonol fel celf, gofalu fel lles, greddf, gofalu fel grym. Y rheidrwydd gofalu mewn addysg. Amrywiaeth gofal diwylliannol, modelau adfyfyriol: Johns, Gibbs, Carper, Atkins a Murphy. HBwriadoldeb Heidegger, Husserl a ffenomenoleg. Altruedd, helpu a gwneud penderfyniadau moesol, athroniaeth datganiadau ymarfer.

Credydau

20 credyd ar lefel 6 neu 7.

Hyd y cwrs

I'w gadarnhau

Lleoliad

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam 

Asesu

Asesir y modiwl hwn drwy aseiniad. Gofynnir i'r myfyriwr ddewis digwyddiad o ymarfer y maen nhw'n ei ystyried yn ddigwyddiad gofalu. na bydd disgwyl iddynt archwilio llenyddiaeth gofalu dynol er mwyn cyfiawnhau eu barn a gwneud argymhellion ar gyfer ymarfer yn y dyfodol. 

Ffioedd

I'w gadarnhau

Am ragor o wybodaeth a gwneud cais cysylltwch â Tracy Ross

ebost: t.ross@glyndwr.ac.uk

 

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top