GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Ymchwilio seicoleg

Ymchwilio seicoleg

Oes gennych chi ddiddordeb mewn archwilio'r meddwl ac ymchwilio seicoleg? Neu ydych chi'n ystyried astudio gradd mewn seicoleg o bosibl ond eisiau rhagflas o'r hyn sydd ar gael?

Cynlluniwyd y cwrs byr hwn i gyflwyno'r amrywiaeth o ddulliau ymchwil a ddefnyddir i ymchwilio i ystod o bynciau mewn seicoleg.

Yr hyn y byddwchchi'neiastudio

Bydd myfyrwyr yn cael eu cyflwyno i'r prif ddulliau ymchwil a ddefnyddir mewn seicoleg (arbrofion, arsylwadau, dulliau hunan-adrodd a cydberthyniad) trwy ystod o ymchwiliadau ar raddfa fach ar bynciau megis cof, datrys problemau, stereoteipio a phersonoliaeth.

Asesiad

Portffolio strwythuredig lle mae'n rhaid i'r myfyriwr:

a) ddisgrifio a gwerthuso ystod o wahanol ddulliau ymchwilio. Er enghraifft, gall myfyrwyr gwblhau cwisiau dewis lluosog ar Moodle a chyflwyniadau llafar i'r grŵp. 

b) adroddiad ar ddyluniad a dull cynnal ymchwiliadau seicolegol ar raddfa fach – er enghraifft efallai y bydd myfyrwyr yn gweithio mewn grwpiau bach neu'n unigol i naill ai ysgrifennu adroddiad ymchwil byr neu lunio poster. 

Dyddiadau cychwyn y cyrsiau

I'w gadarnhau

Credydau

10

Lleoliad

Prifysgol Glyndwr Wrecsam

Ffioedd

£95


I archebu lle, ewch i'n siop ar-lein. Cysylltwch â enterprise@glyndwr.ac.uk am fwy o wybodaeth.

Diwrnod Agored y Brifysgol 2021Noswaith Agored y Brifysgol 2021
Top