GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Cyflwyniad i Ddatblygu Iechyd Cymunedol

Cyflwyniad i Ddatblygu Iechyd Cymunedol

Ni fu datblygu iechyd cymunedol erioed yn bwysicach. Mae twf yn yr heriau iechyd corfforol, iechyd meddwl ac iechyd cymdeithasol a lles ymysg  y boblogaeth yn gyffredinol, ac ar yr un pryd mae’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn wynebu galw llethol. Mae yna angen gwirioneddol i dyfu gweithlu hyddysg a hyfforddedig i weithio ym maes hybu iechyd ac atal salwch, sydd wrth galon datblygu iechyd cymunedol.

Bydd y cwrs yma yn cyflwyno elfennau sylfaenol datblygu iechyd cymunedol, gan gynnwys:

 

 • Elfennau cyd-destunol; megis cefndir polisi, anghydraddoldebau iechyd, a lleoliadau allweddol o fewn cymuned ar gyfer datblygu iechyd.
 • Elfennau damcaniaethol; megis agwedd gydol oes tuag at iechyd a lles, a damcaniaethau sy’n ymwneud â hyrwyddo iechyd a newid ymddygiad.
 • Elfennau cymhwysol, megis presgripsiynu cymdeithasol tuag at iechyd a lles, gweithio gyda phoblogaethau penodol a sgiliau cyflogadwyedd allweddol.

 

Mae’r cwrs yma ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn dysgu mwy am sut i ddatblygu cymunedau hapusach ac iachach.

Bydd y cwrs yn cael ei ddysgu drwy gyfres o weithdai rhyngweithiol, gyda sleidiau darlith, trafodaethau dosbarth a gwaith grŵp. Bydd hyn oll yn cael ei gefnogi gan ddarllen a thasgau annibynnol dan arweiniad, yn ogystal â sesiynau tiwtorial unigol fel sy’n berthnasol, a deunyddiau ar-lein drwy’r rhith-amgylchedd dysgu.

Beth fyddwch yn ei hastudio?

 • Agwedd cymuned ganolog tuag at iechyd a lles
 • Cefndir polisi
 • Anghydraddoldebau iechyd yn y gymuned
 • Leoliadau cymunedol ar gyfer datblygiad iechyd
 • Hybiau Gofal Cymunedol
 • Agwedd trwy oes at iechyd a lles
 • Damcaniaethau allweddol i hyrwyddo iechyd a lles
 • Rhagnodi cymdeithasol
 • Gweithio gyda chymunedau penodol
 • Rheoli prosiectau iechyd cymunedol
 • Gwaith cysylltu â llywio gofal

Asesu

Yn ystod y modiwl bydd myfyrwyr yn cwblhau portffolio, sydd yn cynnwys:

 • Fforwm Moodle am sail resymegol a herion cysylltiol â datblygiad iechyd cymunedol.
 • Poster am ymyriad datblygiad iechyd cymunedol ar gyfer poblogaeth penodol.
 • Traethawd adfyfyriol yn ystyried y sgiliau sydd ei hangen i weithio ym maes datblygiad iechyd cymuned a pha mor addas ydy sgiliau’r myfyriwr.  

Efallai bydd elfennau’r portffolio yn amodol ar newid i adlewyrchu unrhyw ddatblygiadau newydd yn y maes. 

Credydau

20 credyd, Lefel 4

Dyddiadau Cwrs

I'w cadarnhau.

Lleoliad

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Ffioedd

£95


I gadw lle ar y cwrs hwn, ewch i'n siop ar-lein.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top