GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years
Cyflwyniad i Ddatblygu Iechyd Cymunedol

Cyflwyniad i Ddatblygu Iechyd Cymunedol

Bydd y cwrs yn cyflwyno elfennau sylfaenol datblygiad iechyd cymunedol, yn cynnwys:

 • Elfennau cyd-destunol: megis cefndir polisi, anghydraddoldebau iechyd, a lleoliadau allweddol o fewn cymuned ar gyfer datblygiad iechyd.
 • Elfennau damcaniaethol; megis agwedd drwy oes tuag at iechyd a lles, a damcaniaethau hyrwyddo iechyd a newid ymddygiad.
 • Elfennau Cymhwysol; megis rhagnodi cymdeithasol ar gyfer iechyd a lles, gweithio gyda phoblogaethau penodol, a sgiliau cyflogadwyedd allweddol.

Darperir y cwrs trwy gyfres o weithdai rhyngweithiol, fydd yn cynnwys sleidiau darlith, trafodaethau dosbarth a gwaith grŵp. Cefnogir hyn gan ddarllen a thasgau annibynnol allweddol, yn ogystal â thiwtorialau unigol fel y bo’n berthnasol a deunydd ar-lein trwy’r amgylchedd dysgu rhithwir. 

Beth fyddwch yn ei hastudio?

 • Agwedd cymuned ganolog tuag at iechyd a lles
 • Cefndir polisi
 • Anghydraddoldebau iechyd yn y gymuned
 • Leoliadau cymunedol ar gyfer datblygiad iechyd
 • Hybiau Gofal Cymunedol
 • Agwedd trwy oes at iechyd a lles
 • Damcaniaethau allweddol i hyrwyddo iechyd a lles
 • Rhagnodi cymdeithasol
 • Gweithio gyda chymunedau penodol
 • Rheoli prosiectau iechyd cymunedol
 • Gwaith cysylltu â llywio gofal

Asesu

Yn ystod y modiwl bydd myfyrwyr yn cwblhau portffolio, sydd yn cynnwys:

 • Fforwm Moodle am sail resymegol a herion cysylltiol â datblygiad iechyd cymunedol.
 • Poster am ymyriad datblygiad iechyd cymunedol ar gyfer poblogaeth penodol.
 • Traethawd adfyfyriol yn ystyried y sgiliau sydd ei hangen i weithio ym maes datblygiad iechyd cymuned a pha mor addas ydy sgiliau’r myfyriwr.  

Efallai bydd elfennau’r portffolio yn amodol ar newid i adlewyrchu unrhyw ddatblygiadau newydd yn y maes. 

Credydau

20 credyd, Lefel 4

Dyddiadau Cwrs

Amser: 3-6yp

 • 05/02/20
 • 19/02/20
 • 04/03/20
 • 18/03/20
 • 01/04/20
 • 15/04/20

Lleoliad

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Ffioedd

£95


I gadw lle ar y cwrs hwn, ewch i'n siop ar-lein.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top