GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Cyfwyniad i ffotograffiaeth a Photoshop

Cyfwyniad i ffotograffiaeth a Photoshop

Cwrs byr sy’n cynnig cyflwyniad fforddiadwy a phleserus i ffotograffiaeth ddigidol a phrosesau ôl-gynhyrchu. Mae’r cwrs yn un defnyddiol os oes gennych gamera digidol da ac yn dymuno archwilio potensial creadigol ei swyddogaethau, ac adnabod manteision yr offeryn cymhleth a hyblyg hwn.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Bydd y cwrs yn eich cyflwyno i rai o brif swyddogaethau eich camera a sut i drechu rhaglenni awtomatig a semi-awtomatig y mae llawer o gamerâu yn eu defnyddio, i archwilio potensial creadigol eich amlygiadau. Cewch gyfle i weithio gydag amrywiaeth o amodau golau er mwyn deall eu heffaith ar ddelwedd. Mae’r chwyldro digidol wedi caniatáu i ddulliau hen ystafelloedd tywyll gael eu dyblygu ar sgrîn cyfrifiadur, yn ogystal â thrin delweddau mwy cymhleth, a byddwch yn dysgu hanfodion meddalwedd Adobe Photoshop wrth ôl-gynhyrchu eich delweddau, wrth i chi gael eich herio i ddefnyddio eich sgiliau ffotograffig i gyfleu syniadau a chysyniadau.

Bydd y tiwtor yn eich cynghori o wythnos i wythnos ac yn nodi’r mannau cyfarfod ar ddechrau’r sesiynau, gan y gallai’r cwrs gael ei gyflenwi ar ddau gampws, sy’n eithaf agos at ei gilydd.

Hyd y cwrs

9 wythnos – 2 awr yr wythnos 

Dyddiadau’r Cwrs

I gael ei gadarnhau.

Lleoliad

Stryt y Rhaglaw ac Adeilad y Diwydiannau Creadigol

Asesu

Gall y portffolio o waith a gasglwyd yn ystod y cwrs byr gael ei gyflwyno i’w asesu, gan ddarparu 10 credyd AU. 

Credydau

10

Ffioedd

£150

Mae’r ffi yn cynnwys mynychu a thiwtora, gan gynnwys asesu a deunyddiau sylfaenol. Mae’n bosibl y codir ffioedd ychwanegol os bydd y cyfranogwyr yn dewis gweithio gyda deunyddiau ansafonol neu’n defnyddio llawer ohonynt neu mewn fformat mawr.

I gadw lle

Ewch i'r siop ar-lein.

Noder: Oherwydd sefyllfa'r coronaferiws, sy’n parhau i newid, efallai y bydd angen i ni ganslo neu ohirio cyrsiau wyneb yn wyneb yn y dyfodol. Os ydych yn penderfynu archebu a bod y cwrs yn cael ei ganslo byddwch yn cael cynnig ad-daliad llawn. 

Diwrnod Agored y Brifysgol 2021Noswaith Agored y Brifysgol 2021
Top