Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Cyflwyniad i Iechyd Meddwl

Cyflwyniad i Iechyd Meddwl

Nod y cwrs yw meithrin dealltwriaeth o salwch meddwl, anhwylderau Iechyd Meddwl cyffredin a'u heffaith ar y person a'r gymdeithas. Bydd yn eich galluogi i ddatblygu eich hunan-ymwybyddiaeth eich hun am eich canfyddiadau a'ch dealltwriaeth eich hun, o salwch meddwl.

Bydd yn mynd i'r afael â'r fframwaith ‘Deg Gallu Hanfodol a Rennir’.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer unrhyw un sy'n dymuno ymestyn eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth eu hunain o Salwch meddwl, yn enwedig os ydynt yn gweithio neu'n dod i gysylltiad ag unigolion sy'n agored i niwed yn eu bywyd bob dydd. 

Credydau

30 credyd

Asesu

Portffolio o waith parhaus a fydd yn cael ei gwblhau trwy gydol y cwrs.

Dyddiadau'r Cwrs

6-8pm 

Ionawr 14, 21, 28, Chwefror 4, 11, 18, Mawrth 4, 11, 18, 25

Ffioedd

£95

I gadw lle ar y cwrs hwn, ewch i'n siop arlein

Am ragor o wybodaeth anfonwch e-bost i succeed@glyndwr.ac.uk neu ffoniwch 01978 293985

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top