GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Cyflwyniad i Iechyd Meddwl

Cyflwyniad i Iechyd Meddwl

Nod y cwrs ydy meithrin dealltwriaeth o iechyd feddwl gwael, problemau iechyd meddwl cyffredin a’i heffaith ar yr unigol a chymdeithas. Bydd yn eich galluogi i ddatblygu hunanymwybyddiaeth am eich canfyddiadau’ch hun a dealltwriaeth o iechyd meddwl gwael.

Mae’r cwrs yn addas i bawb sydd eisiau cynyddu ei wybodaeth am, a dealltwriaeth o, iechyd meddwl gwael, yn enwedig os ydynt yn gweithio neu mewn cysylltiad ag unigolion bregus o ddydd i ddydd.

Darperir y cwrs mewn gweithdai rhyngweithiol, fydd yn cynnwys sleidiau darlith, trafodaethau dosbarth a gwaith grŵp. Cefnogir hyn gan ddarllen a thasgau unigol, yn ogystal â thiwtorialau fel y bo’n berthnasol a deunydd ar-lein trwy’r amgylchedd dysgu rhithwir. 

Beth fyddwch yn ei astudio?

 • Safbwyntiau damcaniaethol iechyd meddwl
 • Lles meddwl
 • Gwellhad
 • Stigma, trugaredd a chymdeithas
 • Criteria diagnostig
 • Iechyd meddwl byd-eang
 • Iechyd meddwl a phoblogaethau sydd wedi’u hymyleiddio
 • Cyfraith a pholisi iechyd meddwl
 • Iechyd meddwl gydol oes
 • Y ddeg gallu rhanedig hanfodol

Credydau

30 credyd

Asesu

Bydd myfyrwyr yn creu portffolio gwaith yn ystod y modiwl. Cynnwys y portffolio fydd:  

 1. Fforwm Moodle yn ymwneud â modelau iechyd meddwl
 2. Myfyrdod 1,000 o eiriau yn ystyried agwedd y myfyriwr tuag at bobl sydd â chyflyrau iechyd meddwl o safbwynt personol a phroffesiynol
 3. Taflen cyhoeddusrwydd sydd yn targedu rhan benodol o’r boblogaeth sydd â risg o iechyd feddwl gwael, a rhesymwaith cysylltiedig 750 o eiriau dros ddewis y gynulleidfa targed
 4. Cwis amlddewis ar-lein

Dyddiadau'r Cwrs

Ail rediad

Amser: 18:00-20:00 

 • 20/04/20
 • 27/04/20
 • 04/05/20
 • 11/05/20
 • 18/05/20
 • 01/06/20
 • 08/06/20
 • 15/06/20
 • 22/06/20
 • 29/06/20

Ffioedd

£95


I gadw lle ar y cwrs hwn, ewch i'n siop ar-lein.


Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top