GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years
Cyflwyniad i Iechyd Meddwl

Cyflwyniad i Iechyd Meddwl

Nod y cwrs yw meithrin dealltwriaeth o salwch meddwl, anhwylderau Iechyd Meddwl cyffredin a'u heffaith ar y person a'r gymdeithas. Bydd yn eich galluogi i ddatblygu eich hunan-ymwybyddiaeth eich hun am eich canfyddiadau a'ch dealltwriaeth eich hun, o salwch meddwl.

Bydd yn mynd i'r afael â'r fframwaith ‘Deg Gallu Hanfodol a Rennir’.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer unrhyw un sy'n dymuno ymestyn eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth eu hunain o Salwch meddwl, yn enwedig os ydynt yn gweithio neu'n dod i gysylltiad ag unigolion sy'n agored i niwed yn eu bywyd bob dydd. 

Credydau

30 credyd

Asesu

Portffolio o waith parhaus a fydd yn cael ei gwblhau trwy gydol y cwrs.

Dyddiadau'r Cwrs

Dydd Llun, 6-8pm 

13 Mai – 15 Gorffennaf

Ffioedd

£95


I gadw lle ar y cwrs hwn, ewch i'n siop ar-lein.


Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top