GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel 

WGU Logo
WGU ten years
Cyflwyniad i Iechyd Meddwl

Cyflwyniad i Iechyd Meddwl

*DARPRU’R CWRS AR-LEIN*

Hwyrach nawr, yn fwy nag erioed, mae angen i ni feddwl am beth sy’n cynnal ein hiechyd meddwl. Mae’r cwrs hwn wedi’i ddylunio i gynorthwyo datblygiad eich dealltwriaeth o iechyd meddwl a lles meddyliol. Bydd y cwrs yn archwilio effaith problemau iechyd meddwl ar bobl, a’r hyn y gallwn ei wneud er mwyn cynorthwyo unigolion a chymunedau i deimlo’n well.

Bydd cyflwyniad y cwrs cyfan ar-lein, a bydd gennych y cyfle i gymryd rhan mewn amrywiaeth o ddulliau dysgu diddorol, megis gwylio clipiau fideo, ymateb i gwisiau, ystyried astudiaethau achos, a chymryd rhan mewn trafodaethau ar-lein.

Trwy gydol y cwrs byddwch yn cael anogaeth i ddatblygu’ch hunan ymwybyddiaeth, ac fe gewch y cyfle i ganolbwyntio ar faterion o ddiddordeb personol i chi.

Mae’r cwrs yn ddelfrydol ar gyfer rhywun sy’n awyddus i wybod mwy am afiechyd meddwl, yn enwedig os ydych yn gweithio gyda phobl ar hyn o bryd, neu eisiau gwneud yn y dyfodol.

Beth fyddwch yn ei astudio?

- Problemau iechyd meddwl cyffredin
- Lles meddyliol
- Adferiad
- Iechyd meddwl plant ac arddegwyr
- Iechyd meddwl oedolion hŷn
- Cyfraith iechyd meddwl
- Iechyd meddwl a chreadigrwydd

Credydau

30 credyd

Asesu

Bydd myfyrwyr yn creu portffolio gwaith yn ystod y modiwl. Cynnwys y portffolio fydd:  

  1. Fforwm Moodle yn ymwneud â modelau iechyd meddwl
  2. Myfyrdod 1,000 o eiriau yn ystyried agwedd y myfyriwr tuag at bobl sydd â chyflyrau iechyd meddwl o safbwynt personol a phroffesiynol
  3. Taflen cyhoeddusrwydd sydd yn targedu rhan benodol o’r boblogaeth sydd â risg o iechyd feddwl gwael, a rhesymwaith cysylltiedig 750 o eiriau dros ddewis y gynulleidfa targed
  4. Cwis amlddewis ar-lein

Dyddiadau'r Cwrs

Dydd Llun 6-8yp 10wks 1 Chewfror-19 Ebril 2021.

Ffioedd

£25


I gadw lle ar y cwrs hwn, ewch i'n siop ar-lein.


6-8pm: 10wks 

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top