GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Rheoli Adnoddau Dynol mewn Busnes

Rheoli Adnoddau Dynol mewn Busnes

Dyluniwyd y cwrs i gynnig mewnwelediad i fyd Rheoli Adnoddau Dynol (RhAD) a'i berthnasedd ym myd busnes heddiw. Mae'n gwrs delfrydol ar gyfer y rhai sydd eisiau gwybod mwy am RhAD cyn dilyn cwrs mwy hirdymor. Hefyd mae'n gwrs gwerthfawr ar gyfer y rhai sydd biau busnes ac sydd heb gefnogaeth AD, neu ar gyfer y rhai sydd ag elfen o AD o fewn eu swydd, ac sydd eisiau dysgu mwy am y pwnc.

Yn amgylchedd busnes heddiw sy'n newid yn gyflym, mae rheolaeth ac arweinyddiaeth mudiadau a'u pobl yn hanfodol i lwyddiant busnes. Mae RhAD yn chwarae rôl strategol bwysig yn natblygiad a rheolaeth a defnydd cyfalaf dynol mudiad, yn arwain mewn ardaloedd megis trefniant a dyluniad swydd, recriwtio a detholiad, y berthynas seicolegol ac amodol rhwng cyflogwr a gweithiwr a llawer mwy. Mae'r cwrs yn ymchwilio i'r ardaloedd hynny ac yn rhoi blas go iawn i chi fel myfyriwr o sut buasai bywyd fel gweithiwr proffesiynol AD. Mae hefyd yn rhagflaenydd gwych i BA (Anrh) Prifysgol Glyndŵr Wrecsam mewn Rheoli Adnoddau Dynol pe hoffech barhau'ch astudiaethau yn yr ardal hon.

 

Beth byddwch yn ei astudio?

  • Cefndir hanesyddol a natur y swyddogaeth RhAD
  • Damcaniaethau a chysyniadau RhAD yn y gweithle
  • Deall y berthynas gyflogaeth
  • Arweinyddiaeth a rheolaeth
  • Recriwtio a detholiad
  • Datblygiad a pherfformiad gweithwyr
  • Diwylliant gweithle a ffactorau cymhellol
  • Deddfwriaeth cyflogaeth
  • Gwybodaeth o Gydraddoldeb ac Amrywiaeth yn y gweithle

 

Dyddiadau cwrs

Am ddyddiadau'r cwrs cysylltwch gyda enterprise@glyndwr.ac.uk

Lleoliad

Campws Plas Coch Prifysgol Glyndŵr Wrecsam 

Credydau

20

Asesu

Mae asesu drwy amryw o ddulliau sydd wedi eu dylunio i fod yn berthnasol i fusnes ac wedi eu gyrru gan ganlyniadau dysgu.

Ffioedd

£195

Mae hyn yn cynnwys ffioedd ar gyfer y cwrs yn unig. Bydd unrhyw lyfrau neu ddeunyddiau dysgu eraill mae myfyrwyr eisiau eu prynu ar gost eu hunain. Mae gan lyfrgell y brifysgol fynediad i ddeunyddiau dysgu perthnasol. Nid oes raid i fyfyrwyr fod yn aelod o CIPD i wneud y cwrs.

Cadw lle

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch ag Emma Taylor, darlithydd ac arweinydd modiwl taylorem@glyndwr.ac.uk

Diwrnod Agored y Brifysgol 2021Noswaith Agored y Brifysgol 2021
Top