GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Rheoli Adnoddau Dynol mewn Busnes

Rheoli Adnoddau Dynol mewn Busnes

Dyluniwyd y cwrs i gynnig mewnwelediad i fyd Rheoli Adnoddau Dynol (RhAD) a'i berthnasedd ym myd busnes heddiw. Mae'n gwrs delfrydol ar gyfer y rhai sydd eisiau gwybod mwy am RhAD cyn dilyn cwrs mwy hirdymor. Hefyd mae'n gwrs gwerthfawr ar gyfer y rhai sydd biau busnes ac sydd heb gefnogaeth AD, neu ar gyfer y rhai sydd ag elfen o AD o fewn eu swydd, ac sydd eisiau dysgu mwy am y pwnc.

Yn amgylchedd busnes heddiw sy'n newid yn gyflym, mae rheolaeth ac arweinyddiaeth mudiadau a'u pobl yn hanfodol i lwyddiant busnes. Mae RhAD yn chwarae rôl strategol bwysig yn natblygiad a rheolaeth a defnydd cyfalaf dynol mudiad, yn arwain mewn ardaloedd megis trefniant a dyluniad swydd, recriwtio a detholiad, y berthynas seicolegol ac amodol rhwng cyflogwr a gweithiwr a llawer mwy. Mae'r cwrs yn ymchwilio i'r ardaloedd hynny ac yn rhoi blas go iawn i chi fel myfyriwr o sut buasai bywyd fel gweithiwr proffesiynol AD. Mae hefyd yn rhagflaenydd gwych i BA (Anrh) Prifysgol Glyndŵr Wrecsam mewn Rheoli Adnoddau Dynol pe hoffech barhau'ch astudiaethau yn yr ardal hon.

 

Beth byddwch yn ei astudio?

  • Cefndir hanesyddol a natur y swyddogaeth RhAD
  • Damcaniaethau a chysyniadau RhAD yn y gweithle
  • Deall y berthynas gyflogaeth
  • Arweinyddiaeth a rheolaeth
  • Recriwtio a detholiad
  • Datblygiad a pherfformiad gweithwyr
  • Diwylliant gweithle a ffactorau cymhellol
  • Deddfwriaeth cyflogaeth
  • Gwybodaeth o Gydraddoldeb ac Amrywiaeth yn y gweithle

 

Dyddiadau cwrs

Dydd Mawrth, 5.30-8.30yp

28 Ionawr 2020 to 7 Ebrill 2020. 

 

Lleoliad

Campws Plas Coch Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

 

Credydau

20

Asesu

Mae asesu drwy amryw o ddulliau sydd wedi eu dylunio i fod yn berthnasol i fusnes ac wedi eu gyrru gan ganlyniadau dysgu.

Ffioedd

£195

Mae hyn yn cynnwys ffioedd ar gyfer y cwrs yn unig. Bydd unrhyw lyfrau neu ddeunyddiau dysgu eraill mae myfyrwyr eisiau eu prynu ar gost eu hunain. Mae gan lyfrgell y brifysgol fynediad i ddeunyddiau dysgu perthnasol. Nid oes raid i fyfyrwyr fod yn aelod o CIPD i wneud y cwrs.

Cadw lle

I gadw lle, os gwelwch yn dda ewch i'r siop ar-lein.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch ag Emma Taylor, darlithydd yn RhAD ac Arweinydd Modiwl taylorem@glyndwr.ac.uk

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top