Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Cyflwyniad i gêmau: dylunio lefel

Cyflwyniad i gêmau: dylunio lefel

Cwrs byr sy’n cynnig cyfle fforddiadwy a heriol i ddeall dylunio gêmau a fersiwn y gellir ei chwarae gan ddefnyddio meddalwedd Unreal Engine 4. Mae’r dosbarthiadau yn fychan er mwyn sicrhau eich bod yn cael sylw un-i-un gan y tiwtor wrth i chi ddysgu am y gwahanol gyfansoddion sy’n gwneud dylunio lefel gêmau yn bleserus a chyffrous i’w chwarae.  

Beth fyddwch yn ei astudio?

Bydd y cwrs yn eich cyflwyno i rai o brif weithrediadau meddalwedd a ddefnyddir i ddatblygu chwarae gêmau ac yn raddol gynyddu eich gwybodaeth o agwedd systematig at wireddu eich syniadau ar y sgrîn. Bydd y sesiynau yn cynnwys agweddau o ymchwil a datblygiad wrth i chi ddod â syniadau i saernïaeth chwarae gêmau. Bydd gan bob gêm lefelau chwaraewr i chi eu creu a’u rheoleiddio, wrth i’ch gêm gyflwyno cyfleoedd i chwaraewyr symud ymlaen trwy’r lefelau. Bydd rhwyllau statig yn cyflwyno gweithredoedd cinetig sylfaenol ar y sgrîn ac awyrgylch yn cael ei greu er mwyn ychwanegu cyffro i’r amgylchedd a grëir gennych ar gyfer eich chwaraewyr.   

Hyd y cwrs

10 wythnos – 2 awr yr wythnos 

Dyddiadau’r Cwrs

Dydd Mawrth, 6pm tan 8pm

Ebril 10, 2018

Lleoliad

Adeilad y Diwydiannau Creadigol, Campws Plas Coch

Asesu

Gall y portffolio o waith a gasglwyd yn ystod y cwrs byr gael ei gyflwyno i’w asesu, gan ddarparu 10 credyd AU. 

Credydau

10

Ffioedd

£130

Mae’r ffi yn cynnwys mynychu a thiwtora am 10 wythnos, gan gynnwys asesu.

I archebu

I archebu eich lle, ewch i’r siop ar-lein.

Mae’r cwrs yn amodol ar isafswm o gyfranogwyr a bydd taliadau yn cael eu talu’n ôl yn llawn os na fydd y cwrs yn recriwtio’r isafswm yma.

 

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top