GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years
Cyflwyniad i Ymddygiad a Hyfforddiant Cŵn

Cyflwyniad i Ymddygiad a Hyfforddiant Cŵn

A oes gennych brofiad ymarferol o ymdrin â chŵn a gofalu amdanynt, a diddordeb brwd mewn ymddygiad a hyfforddiant? Os felly, gall ein cwrs byr Cyflwyniad i Ymddygiad a Hyfforddi Cŵn fod yn ddelfrydol i chi!

Beth fyddwch yn ei astudio?

 • Cyflwyniad i ymddygiad cŵn  Mynegi iaith y corff Goruchafiaeth - gwerthusiad gwyddonol Cymdeithasoli addas a hyfforddiant cynnar (eu rhoi mewn crât, gosod penfar, sefydlu rheolau a ffiniau)
 • Cyflwyniad i ddamcaniaeth dysgu - prosesau dysgu cysylltiadol a di-gysylltiadol
 • Cysyniadau allweddol o hyfforddi cŵn - technegau, dulliau, offer Termau allweddol a diffiniadau - e.e. cadwyno, ôl gadwyno, rhaglenni atgyfnerthu
 • Datblygu cynllun hyfforddiant - iechyd a diogelwch, amseru, camau rhesymegol, ffactorau a all ddylanwadu ar gynllun.  

Asesiad

 • Prawf Ar-lein - a fydd yn cynnwys cwestiynau sy'n ymwneud ag ymddygiad cŵn a'u datblygiad a thermau hyfforddi cŵn a sut i'w defnyddio. Gall hyn gynnwys y canlynol ond nid yw'n gyfyngedig iddo: dehongli iaith y corff, cyfnodau datblygiadol, cymdeithasoli a ffactorau a all ddylanwadu ar ymddygiad.
 • Cynllun hyfforddi - Bydd myfyrwyr yn datblygu a gweithredu cynllun hyfforddi i hyfforddi ymddygiad syml drwy ddull a thermau technegol addas, bydd y cynllun yn cynnwys adran ar iechyd a diogelwch

Dyddiadau cychwyn y cyrsiau

Cyfanswm o 6 wythnos, 3 awr yn y noswaith 5.30-8.30 a thri diwrnod dros benwythnosau (dyddiau Sul)

 • Dydd Llun 8fed Ebrill
 • Dydd Llun 15fed Ebrill
 • Dydd Llun 29ain Ebrill
 • Dydd Sul 5ed Mai
 • Dydd Llun 13eg Mai
 • Dydd Llun 20fed Mai
 • Dydd Sul 26ain Mai (NCAR)
 • Dydd Llun 27ain Mai (Sesiwn cynllun hyfforddiant)
 • Dydd Sul 2il Mehefin (Sesiwn Ymarferol cynllun hyfforddiant NCAR) 

Credydau

20

Lleoliad

Sesiynau bob Dydd Llun - Campws Llaneurgain

Dydd Sul 5ed - Campws Llaneurgain

Dydd Sul 26ain Mai - Canolfan Anifeiliaid Gogledd Clwyd

Dydd Sul 2il Mehefin - Canolfan Anifeiliaid Gogledd Clwyd

Ffioedd

£95


I archebu lle, ewch i'n siop ar-lein.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top