GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Cyflwyniad i Fywyd Gwyllt Prydain

Cyflwyniad i Fywyd Gwyllt Prydain

Bydd ein hecolegwyr ac arbenigwyr cadwraeth yn eich cyflwyno chi i amrywiaeth ac ystod y mamaliaid, adar, amffibiaid ac ymlusgiaid sy'n byw ym Mhrydain.

Byddwch yn dysgu pam fod gan Brydain yr ystod o rywogaethau sydd ganddi a dod i ddeall sut mae hyn wedi newid dros amser gyda nifer o rywogaethau yn cael eu cyflwyno a marw.

Canfyddwch ddosbarthiad ac ecoleg y rhywogaethau hyn a dysgwch y nodweddion ac arwyddion a fydd yn eich helpu chi i'w hadnabod yn eu cynefin. Bydd sesiynau ymarferol yn cynnwys diwrnod o archwilio caeau, gwrychoedd a choetir ein campws yn Llaneurgain lle cewch eich addysgu i ddefnyddio allweddi dosbarthu i adnabod rhywogaethau planhigion a choed.  Byddwch yn ymweld â thwyni tywod ar hyd arfordir gogledd Cymru i weld madfallod cyffredin a thywod, gwenoliaid y môr ac arwyddion o lyffant y twyni. Byddwch hefyd yn ymweld â daear moch daear i ddysgu i adnabod arwyddion yn y cae sy'n gysylltiedig â gweithgarwch moch daear.

Cewch ddysgu gyda hyfforddwyr cymwys a phrofiadol:

  • Denise Yorke MSc BSc (Anrh) FHEA MCIEEM, Arweinydd Rhaglen Bywyd Gwyllt a Bioleg Planhigion
  • Liam Blazey BSc (Anrh) Swyddog Bioamrywiaeth Sir Ddinbych
  • Carl Payne BSc (Anrh) Is-Gadeirydd Cangen Clwydian o'r Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt

Beth fyddwch yn ei astudio?

  • Ecoleg ystod o blanhigion a choed ym Mhrydain - dosbarthiad, gofynion cynefin

  • Ecoleg ystod o famaliaid, adar, ymlusgiaid, amffibiaid ym Mhrydain - dosbarthiad, gofynion cynefin, diet, ymddygiad, nodweddion corfforol / biolegol
  • Arwyddion yn y cae: tyllau, geudai, sgatiau, gorsafoedd bwydo, printiau, olion, samplau blew, galwadau, gweithgareddau
  • Rhywogaethau brodorol ac anfrodorol Adnabod planhigion a ffawna Defnyddio allweddi adnabod
  • Defnyddio termau sylfaenol allweddi a diffiniadau ecolegol gan gynnwys: brodorol, rhywogaeth, poblogaeth, cymuned.

Asesiad

  • Cwestiynau amlddewis - a fydd yn cynnwys cwestiynau ynglŷn ag ecoleg planhigion a ffawna. Gall hyn gynnwys y canlynol ond nid yw'n gyfyngedig iddo: arwyddion yn y caeau, diet, ymddygiad, gofynion cynefin, nodweddion (corfforol ac ymddygiadol) a dosbarthiad (gan gynnwys ffactorau dylanwadu)
  • Prawf Ymarferol - bydd myfyrwyr yn adnabod ystod o rywogaethau planhigion a ffawna o arwyddion a samplau o'r cae

Dyddiadau cychwyn y cyrsiau

Os hoffech wybod mwy am ddyddiadau pellach i'r cwrs, cysylltwch ag enterprise@glyndwr.ac.uk

Credydau

20

Lleoliad

Nos Fawrth Campws Llaneurgain

Ymweliadau safleoedd ar ddyddiau Sul i'w cadarnhau

Ffioedd

£95


I archebu lle, ewch i'n siop ar-lein.

Diwrnod Agored y Brifysgol 2021Noswaith Agored y Brifysgol 2021
Top