GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Eiriolaeth annibynnol: ymarfer ac egwyddorion

Eiriolaeth annibynnol: ymarfer ac egwyddorion

Nod y modiwl hwn yw rhoi'r sgiliau a'r wybodaeth i fyfyrwyr ymarfer yn annibynnol Eiriolaeth. Bydd y sgiliau a'r wybodaeth a geir drwy'r cwrs hwn yn drosglwyddadwy, galluogi myfyrwyr o ystod o ddisgyblaethau i ddefnyddio egwyddorion ac arferion eiriolaeth annibynnol mewn amrywiaeth o leoliadau.

Ar ddiwedd y modiwl hwn, bydd myfyrwyr yn gallu: 

 • Dadansoddi'r materion allweddol wrth ddatblygu'r berthynas eiriolaeth annibynnol 
 • Gwerthuso'r cysyniadau a'r egwyddorion sylfaenol sy'n gysylltiedig â chynnal y berthynas eiriolaeth annibynnol 
 • Dangos sut y cymhwysir egwyddorion a phwrpas eiriolaeth annibynnol

Beth fyddwch yn ei astudio?

Ymchwilio i bwrpas ac egwyddorion eiriolaeth annibynnol, megis:

 • Cyfrinachedd
 • Annibyniaeth
 • Galluogi
 • Ymarfer sy'n canolbwyntio ar y person
 • Mynd i'r afael ag anghydraddoldeb
 • Polisi ehangach
 • Modelau eiriolaeth
 • Rolau a chyfrifoldebau
 • Safonau
 • Sgiliau, agweddau a phriodoleddau

Deall y berthynas eiriolaeth, fel:

 • Ffiniau
 • Materion sy'n effeithio ar y berthynas eiriolaeth
 • Darparu gwasanaethau eiriolaeth
 • Cynllunio cyrsiau gweithredu
 • Cefnogi eraill i hunan-eirioli
 • Cynrychioli eraill
 • Asesu canlyniadau
 • Rhoi adborth

Cynnal y berthynas eiriolaeth, megis:

 • Heriau moesegol ac ymarferol
 • Cymorth a goruchwyliaeth
 • Rheoli gwrthdaro
 • Monitro a chofnodi
 • Blaenoriaethu materion
 • Deall credoau, gwerthoedd ac agweddau personol

Dyddiadau’r cwrs

Dyddiadau 2021 i'w cadarnhau. Os oes gennych ddiddordeb mewn derbyn hysbysiad o ddyddiadau yn y dyfodol, anfonwch e-bost enterprise@glyndwr.ac.uk i nodi'ch diddordeb.

Lleoliad

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Asesu

Bydd dau asesiad crynodol ar gyfer y modiwl hwn:

1. Bydd y myfyrwyr yn gweithio fel grŵp i gynhyrchu cyflwyniad sy'n dadansoddi'r materion allweddol yn datblygu perthynas eiriolaeth annibynnol ac yn gwerthuso'r materion allweddol yn cynnal y berthynas hon

2. Bydd myfyrwyr yn adnabod mater sy'n berthnasol i ymarfer ac yn cymryd rhan mewn cyfarfod Efengylaidd dangos sut y cymhwysir egwyddorion a phwrpas eiriolaeth annibynnol

Credydau

20

Gellir eu cymryd fel rhan o'r Dystysgrif addysg barhaus Prifysgol Glyndŵr: mewn ieuenctid, cymunedol, astudiaethau gofal 

Ffioedd

£195

I gadw lle

I archebu a thalu am eich lle ewch i'r siop ar-lein.

Noder: Oherwydd sefyllfa'r coronaferiws, sy’n parhau i newid, efallai y bydd angen i ni ganslo neu ohirio cyrsiau wyneb yn wyneb yn y dyfodol. Os ydych yn penderfynu archebu a bod y cwrs yn cael ei ganslo byddwch yn cael cynnig ad-daliad llawn. 

Diwrnod Agored y Brifysgol 2021Noswaith Agored y Brifysgol 2021
Top