GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Ieuenctid, cymunedau ac astudiaethau gofal – Academi broffesiynol

Ieuenctid, cymunedau ac astudiaethau gofal – Academi broffesiynol

Cynlluniwyd yr Academi broffesiynol hon i alluogi'r rheini o fewn y sectorau cyhoeddus, cymunedol a gwaith ieuenctid i uwchsgilio o ran deddfwriaeth newydd, arferion gweithio effeithiol a chyflawni eu hamcanion strategol yn effeithiol fel sefydliadau. 

Beth fyddwch yn ei astudio?

Er mwyn cael tystysgrif addysg barhaus mewn astudiaethau ieuenctid, cymunedol a gofal, bydd angen i fyfyrwyr gwblhau o leiaf dau o'r modiwlau canlynol: 

Dyddiadau’r cwrs

Amrywiol

Lleoliad

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Asesu

Amrywiol yn dibynnu ar y modiwlau a ddewiswyd

Ffioedd

£195 (pob modiwl)

I gael gwybod a ydych yn gymwys i wneud cais am arian cysylltwch â funding@glyndwr.ac.uk

I gadw lle

I archebu a thalu am eich lle ewch i'r siop ar-lein.

 

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top