GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Hyfforddi Chwaraeon: Addysg Gorfforol a Chwaraeon mewn Ysgol

Hyfforddi Chwaraeon: Addysg Gorfforol a Chwaraeon mewn Ysgol

Trosolwg

A ydych chi erioed wedi ystyried hyfforddi o fewn ysgol? Bydd y cwrs byr hwn yn eich cyflwyno at nifer o rolau wrth ddarparu Addysg Gorfforol a Chwaraeon mewn Ysgol (PESS). Bydd y cwrs yn datblygu eich gwybodaeth a'ch sgiliau i allu cefnogi'r ddarpariaeth o Addysg Gorfforol a gweithgareddau chwaraeon mewn amgylchedd chwaraeon mewn ysgol. Wrth i'r cwrs gael ei gynnig drwy gyfrwng PESS, efallai y defnyddir y sgiliau gan ddysgwyr sy'n awyddus i weithio mewn rolau chwaraeon eraill, megis hyfforddi.

Mae'r tîm yn falch o gynnig strategaethau dysgu arloesol a chreadigol sydd yn manteisio ar dechnolegau a dulliau newydd wedi eu dylunio i roi i chi'r sgiliau hanfodol i lwyddo wrth gwblhau eich cymhwyster.  Rydym yn gweithio'n agos gydag amrywiaeth o fusnesau ac asiantaethau i barhau i ddatblygu cyfleoedd ychwanegol i'n holl ddysgwyr ym mhob cam o'r cwrs hwn.

Yr hyn y byddwch yn ei astudio

Yn ystod y cwrs hwn, byddwch yn astudio'r pynciau canlynol:

  • Deall y brif ddeddfwriaeth sy'n gysylltiedig ag Addysg Gorfforol a Chwaraeon mewn Ysgol
  • Egwyddorion Dysgu Addysg Gorfforol a Hyfforddi
  • Egwyddorion Arferion Diogel mewn Addysg Gorfforol a Chwaraeon Ysgol
  • Egwyddorion Datblygiad Plant drwy Symudiad
  • Archwilio'r pwysigrwydd o gynllunio arferion diogel
  • Paratoi ar gyfer Addysg Gorfforol a Chwaraeon Ysgol
  • Arwain Gweithgareddau Addysg Gorfforol a Chwaraeon Ysgol
  • Hyrwyddo iechyd a llesiant gydol oes
  • Cyflwyniad i Lythrennedd Corfforol

Yn ogystal â hyn, bydd myfyrwyr yn cael 1 diwrnod llawn o ddysgu ymarferol wyneb yn wyneb.

Dyddiadau

Cwrs 1: Hydref 25ain 2021 - Hydref 29ain 2021

Cwrs 2: Chwefror 21ain 2022 - Chwefror 25ain 2022

Asesu

Portffolio - Bydd y portffolio yn darparu tystiolaeth o wybodaeth y myfyriwr mewn perthynas â'r amgylchedd chwaraeon ac yn ffocysu ar faterion sy'n berthnasol â galluoedd proffesiynol ac ymarfer myfyriol.  Yn ogystal â hyn, bydd pob myfyriwr y cynnal sesiwn addysgu 20 munud i arddangos eu gwybodaeth wrth gefnogi dysgu mewn Addysg Gorfforol a Chwaraeon mewn Ysgol.

Ffioedd

Am Ddim.


Ewch i'n siop ar-lein.

Mae’r cyfle i gofrestru ar gyfer y cwrs yn cau wythnos cyn dyddiad cychwyn y cwrs. Os hoffech wybod mwy am ddyddiadau pellach i'r cwrs, cysylltwch ag enterprise@glyndwr.ac.uk

Diwrnod Agored y Brifysgol 2021Noswaith Agored y Brifysgol 2021
Top