GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Hanfodion TG

Hanfodion TG – Ar-lein

*DARPRU’R CWRS AR-LEIN*

Trosolwg

Nod yw cwrs byr hwn yw cyflawni'r gofynion i ddarparu myfyrwyr gyda'r sgiliau TG sydd eu hangen mewn gwaith graddedig a chyflogaeth yn y dyfodol. Mae'n rhoi'r sgiliau angenrheidiol i fyfyrwyr adeiladu hyder a gwella eu galluoedd TG yn effeithio gan ddefnyddio MS Office.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer unrhyw un sydd:

  • Gwella eu sgiliau TG yn bersonol neu broffesiynol
  • Yn fyfyriwr presennol sy'n cael trafferth â sgiliau TG
  • Yn dechrau yn y Brifysgol ym mis Medi

Yr hyn y byddwchchi'neiastudio

  • Hanfodion TGCh a Rheoli Ffeiliau (MS Windows) – helpu myfyrwyr gyda sgiliau cadw trefn gyfrifiadurol sylfaenol, a darparu dealltwriaeth hanfodol ar sut i ddefnyddio cyfrifiadur mewn modd diogel a chyfrifol.
  • Prosesu Word (MS Word) – helpu'r myfyrwyr i ddefnyddio amrywiaeth o offer prosesu word sylfaenol i gynhyrchu dogfennau priodol, uniongyrchol a rheolaidd.
  • Cyflwyniadau (MS PowerPoint) – darparu'r sgiliau i ddefnyddio amrywiaeth o offer cyflwyno sylfaenol.  Bydd y myfyrwyr yn gallu creu cyflwyniadau priodol, a sioeau sleid.
  • Taenlenni (MS Excel) – galluogi myfyrwyr i ddefnyddio amrywiaeth o offer taenlen sylfaenol i gynhyrchu taenlenni priodol.
  • Rhyngrwyd/Cysylltiadau - helpu'r myfyrwyr i ddeall sut i ddefnyddio'r Rhyngrwyd ac e-bostio mewn ffordd ddiogel a chyfrifol.

Asesiad

Mae dau bwynt asesu;

  • Asesiad un: Gwaith Cwrs (pwysoli 80%)
  • Asesiad dau: Cwis Ar-lein (Pwysoli 20%)

 

Dyddiadau cychwyn y cyrsiau

Bydd y cwrs hwn yn cychwyn 22nd Mehefin 2020 ac yn parhau am 6 wythnos. Bydd angen mewngofnodi bob wythnos i gael mynediad at gynnwys y cwrs a mynd i'r afael â'ch astudiaethau. 

Lleoliad

Ar-lein

Ffioedd

Am Ddim


I archebu lle, ewch i'n siop ar-lein. Cysylltwch â enterprise@glyndwr.ac.uk am fwy o wybodaeth.

Mae archebion ar gyfer y cwrs yn cau wythnos cyn dyddiad dechrau'r cwrs.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top