GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Hanes Cartrefi a Gerddi: o gestyll i fythynnod

Hanes Cartrefi a Gerddi: o gestyll i fythynnod

A ydych erioed wedi crwydro o amgylch eiddo hanesyddol yn edmygu’r cartrefi a’r gerddi hardd, gan ddyheu am wybod mwy am sut y daethant i fod? Ymunwch â’r cwrs cyffrous hwn a fydd yn eich cyflwyno i bwysigrwydd cartrefi a gerddi, o gestyll canoloesol i ffurfio tai teras Fictorianaidd.      

Byddwch yn dysgu am y prif ddylanwadau cymdeithasol a diwylliannol ar adeiladu a datblygu cartrefi a gerddi, y ffordd y mae swyddogaeth cartrefi a gerddi yn adlewyrchu'r cyfnod hanesyddol, ond yn fwyaf cyffrous oll bydd cyfle i ymweld â thai a gerddi i ystyried y dystiolaeth gorfforol yn y fan a’r lle a darganfod mwy am y ffordd y mae cartrefi a gerddi yn adlewyrchu statws a ffasiwn gyfoes.

Gyda’i bwyslais ar werthuso ffynonellau a meddwl yn feirniadol, bydd y modiwl hefyd yn gweithredu fel llwyfan ar gyfer unrhyw un sy’n ystyried symud ymlaen i astudiaeth hanesyddol fwy datblygiedig ar ein rhaglen BA (Anrh) Hanes Cymdeithasol a Diwylliannol.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Bydd y cwrs hwn yn eich dysgu am:

  • Pwysigrwydd lleoliad ac amddiffyn: astudiaethau achos o gestyll Cymreig e.e. Dolwyddelan and Caernarfon
  • ‘Yr Ailadeiladu Mawr’: Dylanwadau’r Dadeni a phwysigrwydd dylunio
  • Dylunio gerddi a dehongli artistig
  • Cartrefi a gerddi cyfnod Fictoria: gerddi muriog, mynwentydd tirluniedig a rhandiroedd
  • Rheoli cartrefi a gerddi: o fentrau preifat i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Asesiad

Asesir myfyrwyr trwy bortffolio a fydd yn dogfennu'r gweithgareddau a gyflawnir yn ystod y cwrs. Bydd y rhain yn cynnwys:

  • ymarferion ar ffynonellau ysgrifenedig
  • dadansoddiad o dystiolaeth weledol a dogfennol

Yn ogystal, bydd myfyrwyr yn cynnwys gwerthusiad o un o'r ymweliadau a gynhaliwyd yn ystod y modiwl gyda ffocws ar bensaernïaeth, dylunio gerddi a diwylliant materol

Dyddiadau cychwyn y cyrsiau

I gael ei gadarnhau.

Lleoliad

Campws Wrecsam

Ffioedd

£150


I archebu lle, ewch i'n siop ar-lein.

Noder: Oherwydd sefyllfa'r coronaferiws, sy’n parhau i newid, efallai y bydd angen i ni ganslo neu ohirio cyrsiau wyneb yn wyneb yn y dyfodol. Os ydych yn penderfynu archebu a bod y cwrs yn cael ei ganslo byddwch yn cael cynnig ad-daliad llawn. 

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top