GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Gwytnwch ar gyfer Iechyd - Ar-lein

Gwytnwch ar gyfer Iechyd - Ar-lein

*DARPERIR Y CWRS AR-LEIN*

Trosolwg

Ydych chi wedi bod yn gweithio mewn sefyllfaoedd sy'n peri straen, neu'n rhan ohonynt?

Mae amgylchedd y gweithle'n newid yn barhaus, ac yn wir, bydd rhai ffactorau sy'n peri straen yn bresennol bob amser mewn un ffurf neu'r llall - y ffordd rydym yn delio â nhw fydd yn gwneud gwahaniaeth positif i unigolion a sefydliadau yn y pen draw. Mae'r modiwl hwn yn adlewyrchu ar yr angen i ddefnyddio cyfuniad cytbwys o dechnegau gwytnwch ac ymwybyddiaeth i'ch helpu chi reoli newid, lleihau straen a gorbryder, a gwella bywyd gweithio, er budd y cyflogeion a chyflogwyr.

Yn ogystal, mae'r modiwl wedi'i ddylunio i hyrwyddo ymwybyddiaeth a gwytnwch i ymarferwyr gofal iechyd, fel set sgiliau cyflenwol ar gyfer hyrwyddo iechyd a llesiant.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Bydd y modiwl yn ceisio rhoi cyfle i fyfyrwyr:

• Ddysgu am ymwybyddiaeth er mwyn cynyddu eu hymwybyddiaeth o brofiadau synhwyraidd uniongyrchol (yn enwedig drwy'r corff), a deall sut mae'r ymwybyddiaeth hon yn lleihau straen, gorbryder, iselder a phoen cronig.
• Ceisiwch ymarfer ymateb yn hytrach na chael eich tanio gan achosion straen a phoen cronig drwy wahaniaethu rhwng profiadau cynradd ac eilradd.
• Dysgwch am ddulliau canfyddiadol a chysyniadol y meddwl, a phrofi mwy o ddewisiadau o ran meddyliau.
• Ymarferwch myfyrio fel symudiad.
• Dysgwch am y duedd negyddol a niwrowyddoniaeth cysylltiedig; a'r tair brif system emosiwn.
• Ymarferwch garedigrwydd a chydymdeimlad atoch chi eich hun ac eraill.
• Dysgwch am y pwysigrwydd o gymryd egwyliau a dod o hyd i fwynhad mewn bywyd.
• I ymarfer gweithio gyda'u poen neu feddyliau ac emosiynau heriol gyda chydymdeimlad a derbyniad.

Asesiad

Cwis ar-lein a chynhyrchu cynllun bywyd personol.

Credydau

20 credyd ar lefel 4 

Dyddiadau Cwrs

25ain Mai 2021 dros 6 wythnos 

Lleoliad

Ar-lein. 

Ffioedd

£95

I gadw lle ewch i'r siop ar-lein.

Mae archebion ar gyfer y cwrs yn cau wythnos cyn dyddiad dechrau'r cwrs.

Diwrnod Agored y Brifysgol 2021Noswaith Agored y Brifysgol 2021
Top