GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Gwytnwch Busnesau

Gwytnwch Busnesau

Bydd y cwrs Gwytnwch Busnesau yn cynnig dull strwythuredig i fyfyrwyr o gefnogi unigolion wrth iddynt a'u sefydliadau lywio'r argyfyngau busnes sy'n ofynnol i addasu ac ymateb i amhariadau ar fusnes, diogelu pobl ac asedau, wrth gynnal gweithrediadau busnes parhaus. Mae gwytnwch busnesau yn faes sgiliau a gwybodaeth allweddol mewn oes lle mae sefydliadau yn wynebu newidiadau mawr, cymhleth a rhyngddibynnol lle mae'r hyn oedd yn sicr yn nhermau modelau busnes, grymoedd y farchnad a galluoedd sy'n ofynnol gan ddoniau bellach yn ofer. Drwy ddysgu sgiliau gwytnwch busnesau a sut mae arwain ymdrechion ymateb i argyfwng effeithiol, bydd myfyrwyr yn gallu cynyddu eu capasiti i adeiladu gweithredoedd gwydn, a rhoi i'w sefydliad yr offer a'r technegau sy'n ofynnol i ymateb i wrthsefyll ergydion i'r busnes.

Beth fyddwch chi'n ei astudio

Bydd cynnwys y modiwl yn cael ei gyflwyno ar-lein yn llwyr dros gyfnod o 8 wythnos a bydd yn mynd i'r afael yn fras â'r canlynol:

 • Cyflwyniad i Wytnwch Busnesau
 • Adeiladu gweithredoedd gwydn
 • Paratoi ar gyfer argyfwng
 • Rheoli risg yn well
 • Arwain drwy argyfwng
 • Pecynnau cymorth ar gyfer gwrthsefyll ergydion i'r busnes
 • Dynameg tîm ar gyfer adferiad llwyddiannus
 • Creu gwerth yn ystod amseroedd ansicr

Dyddiad Cychwyn y Cwrs

17eg Mai 2021 am 8 wythnos

Darpariaeth Cwrs

Bydd y ddarpariaeth ar gyfer y cwrs byr wyth wythnos yn cynnwys:

 • 1 x darlith wedi'i recordio bob wythnos
 • Cefnogi atgyfeiriadau i ddeunydd dysgu ar Moodle, dolenni i fideos (e.e. sgyrsiau TED), llyfr Moodle os yw'n briodol a darllen pellach
 • Deunydd i gefnogi darpariaeth 6 x tiwtorial anghydamserol
 • Darpariaeth 2 x fforwm deialogaidd 2 awr o hyd

Asesiad

Portffolio - Cofnod dysgu a Dyddlyfr.

Credydau

20 Credyd ar Lefel 4

Cost

£50

I Archebu

Ewch i'r siop ar-lein.

Diwrnod Agored y Brifysgol 2021Noswaith Agored y Brifysgol 2021
Top