Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Gwydr lliw

Gwydr lliw

A ydych erioed wedi meddwl sut mae paneli gwydr lliw yn cael eu gwneud?

Bydd y cwrs deg wythnos yma yn eich tywys trwy’r broses o ddylunio a chreu darnau gwydr unigryw.

O dorri gwydr i beintio dyluniadau ac asio’r gwaith mewn odyn, byddwch yn gallu cynhyrchu eich darnau unigol eich hun o adref.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Bydd y cwrs yn eich cyflwyno i’r broses o wneud eich panel gwydr lliw eich hun, gan gynnwys cynhyrchu syniadau dylunio, peintio a ledio gwydr i greu eich darn gorffenedig eich hun i fynd adref. Byddwch yn cael eich tywys i gynhyrchu eich syniadau dylunio unigol eich hun trwy ddefnyddio dulliau arbrofol wedi’u harwain gan arddangosiadau.

Hyd y cwrs

10 wythnos – 2 awr yr wythnos 

Dyddiadau’r Cwrs

I'w gadarnhau

Lleoliad

Gweithdai Celfyddydau Cymhwysol Stryt y Rhaglaw

Asesu

Gall y portffolio o waith a gasglwyd yn ystod y cwrs byr gael ei gyflwyno i’w asesu, gan ddarparu 10 credyd AU.  

Credydau

10

Ffioedd

£130

Mae’r ffi yn cynnwys mynychu a thiwtora am 10 wythnos, gan gynnwys asesu a deunyddiau sylfaenol. Mae’n bosib y codir ffioedd ychwanegol os bydd y cyfranogwyr yn dewis gweithio gyda deunyddiau ansafonol neu’n defnyddio llawer ohonynt neu mewn diwyg mawr.

I archebu

Cyhoeddir dyddiadau newydd ar gyfer y dosbarth hwn yn fuan. Os byddwch chi eisiau ychwanegu'ch enw at y rhestr bostio i dderbyn hysbydiad drwy e-bost am unrhyw ddyddiadau newydd, anfonwch e-bost i enterprise@glyndwr.ac.uk.

Mae’r cwrs yn amodol ar isafswm o gyfranogwyr a bydd taliadau yn cael eu talu’n ôl yn llawn os na fydd y cwrs yn recriwtio’r isafswm yma.

 

 

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top