GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Gwella Cynhyrchiant a Phroffidioldeb

Gwella Cynhyrchiant a Phroffidioldeb

Trosolwg

Bwriad y cwrs yw cefnogi unigolion sy'n ymwneud â rheoli ac arwain busnes. Byddwch yn cael budd o rwydweithio â chyfoedion gyda chyd-weithwyr proffesiynol a dysgu ar y cyd.

Yr hyn y byddwch chi'n ei astudio

Bydd cynnwys y modiwl yn cael ei gyflwyno yn dros gyfnod o 8 wythnos a bydd yn mynd i'r afael yn fras â'r canlynol:

• Cyflwyniad i Wella Cynhyrchiant a Phroffidioldeb
• Datguddio a rheoli costau cyflenwyr, cyllid, safleoedd a chynhyrchu
• Adolygu beth mae'r sefydliad yn ei werthu ac am ba bris
• Cynyddu proffidioldeb drwy brynu'n fwy effeithiol a lleihau gwastraff drwy'r busnes
• Canolbwyntio ymdrechion gwerthiant ar werthu mwy i gwsmeriaid proffidiol cyfredol a dod o hyd i gwsmeriaid tebyg i werthu iddynt.
• Pecynnau cymorth a thechnegau ar gyfer ehangu eich marchnad a datblygu cynhyrchion a gwasanaethau newydd
• Rhoi hwb i gynhyrchiant, lleihau costau a pharhau'n gystadleuol
• Cynllunio ar gyfer newid a thwf i wella proffidioldeb y sefydliad

Bydd y ddarpariaeth ar gyfer y cwrs byr wyth wythnos yn cynnwys:
• 1 x darlith wedi'i recordio bob wythnos
• Cefnogi atgyfeiriadau i ddeunydd dysgu ar Moodle, dolenni i fideos (e.e. sgyrsiau TED), llyfr Moodle os yw'n briodol a darllen pellach
• Deunydd i gefnogi darpariaeth 6 x tiwtorial anghydamserol
• Darpariaeth 2 x fforwm deialogaidd 2 awr o hyd

Mae'r cwrs hwn yn cynnig dull dysgu cyfunol sy'n cyfuno hwylustod e-ddysgu â thrafodaeth a rhyngweithio hyfforddiant ystafell ddosbarth. Mae'r sesiynau grŵp personol a gynhelir ar gampws Glyndwr yn fforwm rhyngweithiol gyda'r holl fyfyrwyr yn cymryd rhan ac yn rhannu eu gwybodaeth a'u profiadau. Mae'r sesiynau hyn wedi'u cynllunio i ddarparu dysgu ar y cyd digyfaddawd, effeithiol ac arloesol. Cefnogir myfyrwyr i ddarganfod mewnwelediadau newydd a meddwl yn wahanol am sut i fynd i'r afael â heriau sy'n dod i'r amlwg ac yn barhaus sy'n ymwneud ag Gwella Cynhyrchiant A Phroffidioldeb.

Asesiad

Portffolio - Cofnod dysgu a Dyddlyfr

Credydau

20 Credyd ar Lefel 4

Dyddiadau cychwyn 

Mae'r cwrs yn cychwyn ar 10 Ionawr 2022 ac yn parhau am 8 wythnos

Ffioedd

£50


Ewch i'n siop ar-lein.

*Mae’r cyfle i gofrestru ar gyfer y cwrs yn cau wythnos cyn dyddiad cychwyn y cwrs. Os hoffech wybod mwy am ddyddiadau pellach i'r cwrs, cysylltwch ag enterprise@glyndwr.ac.uk

Diwrnod Agored y Brifysgol 2021Noswaith Agored y Brifysgol 2021
Top