GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel 

WGU Logo
WGU ten years
Gwaith Ieuenctid Digidol - Cyflwyniad i Egwyddorion ac Arferion

Gwaith Ieuenctid Digidol - Cyflwyniad i Egwyddorion ac Arferion

Mae'r galw ar weithwyr ieuenctid i ddylunio a darparu gwaith ieuenctid digidol wedi cynyddu yn ystod y misoedd diwethaf oherwydd Covid-19. Tra bo rhai gweithwyr ieuenctid eisoes ar y blaen ac wedi cael profiad o waith ieuenctid digidol, mae eraill wedi gorfod datblygu'r sgiliau a phrofiad yn gyflym. Mae'r modiwl hwn yn ceisio cynnig cyflwyniad i waith ieuenctid digidol; darparu'r theori sylfaenol a rhai o'r cysyniadau allweddol sy'n gysylltiedig â'i ddatblygiad a darpariaeth.

Yn benodol, mae'r modiwl hwn yn ceisio datblygu dealltwriaeth o gyd-destun hanesyddol, cymdeithasol a gwleidyddol
gwaith ieuenctid digidol; archwilio'r agweddau ymarferol hanfodol i sicrhau bod pobl ifanc a gweithwyr
ieuenctid yn cael eu diogelu ar-lein, a gwerthuso'r technolegau sydd ar gael ar gyfer gwaith ieuenctid digidol.

Bydd y cwrs hwn yn:

 

  • Astudio ar-lein o amgylch eich ymrwymiadau gwaith a theulu presennol
  • Mae cynnwys a deunyddiau'r cwrs wedi eu datblygu a'u darparu gan JNC, darlithwyr a gweithwyr ieuenctid profiadol, proffesiynol a chymwys
  • Rhoi arferion gwaith ieuenctid cyfredol ar waith
  • Cyfle i ganolbwyntio ar eich datblygiad proffesiynol parhaus eich hun

 

 

Yr hyn y byddwch chi'n ei astudio

 

  • Beth yw Gwaith Ieuenctid Digidol a pham fod angen ei wneud?
  • Ieuenctid yn yr oes ddigidol - Datblygiad gwaith ieuenctid digidol
  • Rhwystrau a datrysiadau i Ddiogelu Ymgysylltiad Digidol pobl ifanc a gweithwyr ieuenctid ar-lein
  • Technolegau ar gyfer gwaith ieuenctid digidol

 

Asesiad

 

  • cwblhau portffolio sy'n dadansoddi cyd-destun hanesyddol, cymdeithasol a gwleidyddol gwaith ieuenctid digidol, ac archwilio'r agweddau ymarferol hanfodol i sicrhau bod pobl ifanc a gweithwyr ieuenctid yn cael eu diogelu ar-lein. Bydd hyn yn cynnwys: - Datganiad yn dadansoddi cyd-destun hanesyddol, cymdeithasol a gwleidyddol gwaith ieuenctid digidol; yn cynnwys beth yw gwaith ieuenctid digidol, rhwystrau i ymgysylltu ar-lein a chryfderau dull gwaith ieuenctid digidol. (1000 o eiriau) - Dadansoddiad SWOT o barodrwydd eu sefydliad ymarfer i ddarparu gwaith ieuenctid digidol (500 gair) - Asesiad risg ar gyfer darparu gwaith ieuenctid digidol (500 gair)
  • cofnodi a lanlwytho cyflwyniad 10 munud sy'n gwerthuso'r technolegau sydd ar gael ar gyfer gwaith ieuenctid digidol. Bydd hyn yn cynnwys: - disgrifiad o 2 dechnoleg y gellir eu defnyddio ar gyfer gwaith ieuenctid digidol - gwerthusiad o gryfderau a gwendidau'r technolegau hynny - argymhellion ar gyfer eu defnyddio mewn gwaith ieuenctid digidol. Gall y cyflwyniad gynnwys arddangosiad.

 

Dyddiadau cychwyn y cyrsiau

Bydd y cwrs hwn yn dechrau'r wythnos yn dechrau 5 Hydref 2020 am gyfnod o 12 wythnos.

20 awr o ddysgu ac addysgu arfaethedig gyda'r tiwtor. Bydd yn cynnwys cymysgedd o ddeunyddiau i weithio arnynt wrth eich pwysau eich hun, a fydd yn cael eu rhyddhau'n wythnosol, a thiwtorialau a thrafodaethau byw ar-lein.

Gofynion mynediad

Profiad presennol o ymarfer a gwaith ieuenctid yn fantais er mwyn cwblhau gweithgareddau asesu
Profiad blaenorol o astudio ar Lefel 4 yn fanteisiol

Rhagolygon gyrfaol

Mae'r modiwl hwn yn cefnogi datblygiad proffesiynol parhaus gweithwyr ieuenctid a chymunedol proffesiynol, gweithwyr cefnogi ieuenctid a gwirfoddolwyr yn y sector. Gall cwblhau'r modiwl arwain at astudiaeth bellach ar y llwybrau BA a MA mewn rhaglenni gwaith ieuenctid a chymunedol ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Lleoliad

Ar-Lein

Ffioedd

£25


I archebu lle, ewch i'n siop ar-lein.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top