GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years
Graffeg Busnes TG

Graffeg Busnes TG

Trosolwg

Bydd y cwrs hwn yn datblygu sgiliau canolradd ac uwch mewn MS Word a MS PowerPoint.

Gan ddefnyddio MS Word 2016 bydd myfyrwyr yn defnyddio sgiliau a ddysgwyd i fformadu testun a thablau, gweithio gyda chyfeirnodi a chreu tabl cynnwys. Byddant yn gwella cynhyrchedd drwy ddefnyddio meysydd, ffurflenni a thempledi, a dysgu sut mae nodweddion  mail merge, macros, dogfennau meistr, dyfrnodau, adrannau, penynnau a throedynnau'n gweithio.

Gan ddefnyddio PowerPoint 2016 bydd myfyrwyr yn datblygu eu dealltwriaeth o gynulleidfaoedd target, creu ac addasu templedi, a fformadu cefndiroedd. Byddant yn dysgu sut i ddefnyddio offer lluniadu a delweddu integredig, defnyddio nodweddion fformadu siartiau uwch, a chreu a golygu diagramau.   Byddant yn gwella cynhyrchedd ymhellach drwy osod fideo a sain, defnyddio nodweddion animeiddio integredig ac addasu sioeau sleidiau.

Yr hyn y byddwch yn ei astudio

Prosesu Geiriau

  • Defnyddio technegau fformadu uwch i destun, paragraff, colofn a thablau

  • Gweithio gyda offer cyfeirnodi gan gynnwys troednodiadau, ôl-nodoadau, eglurynnau, tabl cynnwys, mynegeion a chroes-gyfeiriadua

  • Gwella cynhyrchedd drwy ddefnyddio meysydd, ffurflenni a thempledi, a chysylltu a mewnblannu data o ddogfennau neu gymwysiadau eraill

  • Defnyddio Using postgyfuno a macros uwch

  • Gweithio gyda dogfennau meistr ac isddogfennau, dyfrnodau, adrannau, penynnau a throedynnau

PowerPoint

  • Creu ac addasu templedi a themâu dylunio, a fformadu cefndiroedd sleidiau

  • Defnyddio offer lluniadu a delweddu integredig

  • Defnyddio nodweddion fformadu siartiau uwch

  • Creu a golygu diagramau, mewnosod ffilmiau a sain a defnyddio nodweddion animeiddio integredig

  • Gweithio gyda sioeau sleidiau wedi eu haddasu, defnyddio gosodiadau sioe sleidiau, rheoli sioe sleidiau, a chreu dolen a mewnblannu gwrthrych o gymwysiadau eraill.

Asesu

Bydd yr asesu'n cynnwys prawf yn yr ystafell ddosbarth a fydd yn dangos gwybodaetha  dealltwriaeth y myfyrwyr o'r meddalwedd. 

Rhagolygon gyrfaol

Byddai hyn yn gwella gallu unigolyn i ddefnyddio eu sgiliau TG mewn ystod eang o lwybrau gyrfaol.

Yn dibynnu ar faes eu diddordeb personol, gallai'r modiwl hwn baratoi myfyrwyr at radd israddedig sy'n cychwyn ar lefel 4, neu eu hannog i ddilyn astudiaethau pellach. 

Credydau

20 

Dyddiadau'r cwrs

Mae'r cwrs yn cychwyn 30ain Ionawr 2019 (3-6yp) ac yn parhau ar y dyddiadau canlynol (3-6)yp:

30fed Ionawr

6ed, 13eg a 20fed Chwefror

6ed, 13eg, 20fed a 27ain Mawrth

3ydd a 10fed o Ebrill

May 1af ac 8fed

Lleoliad

Campws Wrecsam

Ffioedd

£50


Os oes gennych ddiddordeb mewn lle ar y cwrs hwn, ebostiwch enterprise@glyndwr.ac.uk

Noder bod y cwrs hwn yn amodol ar nifer hyfyw o gyfranogwyr.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top