Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

Cychwyn arni gyda gêmau: cerflunio 3D

Cychwyn arni gyda gêmau: cerflunio 3D

Cwrs byr sy’n cyflwyno cyfle fforddiadwy a heriol i fraslunio a cherflunio ar sgrîn, gan ddysgu am y cymwysiadau a’r swyddogaethau yn Photoshop a Mudbox, wrth i chi ddysgu am y broses ddylunio o wneud chwarae gêmau yn fwy cyffrous a phleserus. Mae’r grŵp bychan yn golygu y bydd yna gymorth un-i-un ar gael os oes angen cyngor neu arweinaid arnoch.  

Beth fyddwch yn ei astudio?

Bydd y cwrs yn eich cyflwyno i Photoshop a Mudbox wrth i chi ddysgu ffyrdd o gyfoethogi profiadau chwarae gêmau gyda chymeriad ac unigolyddiaeth. Mae’r cwrs yn dechrau trwy ddysgu am y meddalwedd sydd ar gael i chi ei ddefnyddio a’r ffyrdd y gellir datblygu a rhannu syniadau rhwng dylunwyr. Dangosir ffyrdd o greu gwrthrychau rhithiol a sut i’w gosod mewn sefyllfaoedd ac amgylcheddau sy’n gysylltiedig â chwarae gêmau. Gan ddefnyddio’r meddalwedd, byddwch yn dysgu datblygu gweadau ac arwynebau a’r modd y mae golau a hidlyddion yn effeithio arnynt, wrth i chi loywi eich cerfluniaeth ddigidol i’w hallgludo. Yn olaf, byddwch yn dysgu sut i ddogfennu eich gwaith dylunio a’i gyflwyno’n broffesiynol.

Hyd y cwrs

10 wythnos – 2 awr yr wythnos 

Dyddiadau’r cwrs

Dydd Mercher 6pm tan 8pm 

Ionawr 31, 2018 hyd at Mawrth 21, 2018

Lleoliad

Adeilad y Diwydiannau Creadigol, Campws Plas Coch

Asesu

Gall y portffolio o waith a gasglwyd yn ystod y cwrs byr gael ei gyflwyno i’w asesu, gan ddarparu 10 credyd AU. 

Credydau

10

Ffioedd

£130

Mae’r ffi yn cynnwys mynychu a thiwtora am 10 wythnos, gan gynnwys asesu.

I archebu

I archebu eich lle, ewch i’r siop ar-lein.

Mae’r cwrs yn amodol ar isafswm o gyfranogwyr a bydd taliadau yn cael eu talu’n ôl yn llawn os na fydd y cwrs yn recriwtio’r isafswm yma.

 

 

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top