GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Gemwaith

Gemwaith

Ydych chi wastad wedi bod eisiau dysgu’r sgiliau i wneud eich gemwaith Arian eich hun?

Bydd y dosbarth nos yma yn eich tywys trwy’r grefft o ddylunio a chynhyrchu darnau teilwredig hardd trwy dorri a ffurfio metel, ychwanegu gweadau a nodweddion addurniadol a sut i wneud clustdlysau a breichledi syml hyd at brosiect terfynol a fydd yn golygu gwneud eich modrwy â charreg ynddi eich hun.   

Bydd fyddwch yn ei astudio?

Bydd y cwrs yn eich cyflwyno i’r broses o ddylunio a gwneud eich gemwaith eich hun, gan gynnwys cynhyrchu syniadau dylunio, ffurfio, llunio a gweadu metalau, yn ogystal â gosod cerrig syml. Cewch arweiniad i gynhyrchu eich syniadau dylunio eich hun gan ddefnyddio dulliau arbrofol wedi’u harwain gan arddangosiadau.

Hyd y cwrs

10 wythnos – 2 awr yr wythnos 

Dyddiadau’r Cwrs

MYFYRWYR SY'N DYCHWELYD:

Mae'r cwrs yn rhedeg am 9 wythnos gan gychwyn ar y dyddiadau canlynol:

15 Hydref 2019 – 10 Rhagfer 2019 6-8yh

21 Ionawr 2020 – 17 Mawrth 2020 6-8yh

 

MYFYRWYR NEWYDD:

Mae'r cwrs yn rhedeg am 9 wythnos gan gychwyn ar y dyddiadau canlynol:

16 Hydref 2019 – 11 Rhagfer 2019 6-8yh

22 Ionawr 2020 – 18 Mawrth 2020 6-8yh

 

Lleoliad

Gweithdai Celfyddydau Cymhwysol Stryt y Rhaglaw

Asesu

Gall y portffolio o waith a gasglwyd yn ystod y cwrs byr gael ei gyflwyno i’w asesu, gan ddarparu 10 credyd AU.  

Credydau

10

Ffioedd

£150

Mae’r ffi yn cynnwys mynychu a thiwtora gan gynnwys asesu a deunyddiau sylfaenol. Mae’n bosib y codir ffioedd ychwanegol os bydd y cyfranogwyr yn dewis gweithio gyda deunyddiau ansafonol neu’n defnyddio llawer ohonynt neu mewn diwyg mawr.

I archebu

MYFYRWYR SY'N DYCHWELYD: Ewch i'r siop ar-lein.

MYFYRWYR NEWYDD: Ewch i'r siop arl-lein.

Mae’r cwrs yn amodol ar isafswm o gyfranogwyr a bydd taliadau yn cael eu talu’n ôl yn llawn os na fydd y cwrs yn recriwtio’r isafswm yma.

 

 

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top