GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years
Gemwaith

Gemwaith

Ydych chi wastad wedi bod eisiau dysgu’r sgiliau i wneud eich gemwaith Arian eich hun?

Bydd y dosbarth nos yma yn eich tywys trwy’r grefft o ddylunio a chynhyrchu darnau teilwredig hardd trwy dorri a ffurfio metel, ychwanegu gweadau a nodweddion addurniadol a sut i wneud clustdlysau a breichledi syml hyd at brosiect terfynol a fydd yn golygu gwneud eich modrwy â charreg ynddi eich hun.   

Bydd fyddwch yn ei astudio?

Bydd y cwrs yn eich cyflwyno i’r broses o ddylunio a gwneud eich gemwaith eich hun, gan gynnwys cynhyrchu syniadau dylunio, ffurfio, llunio a gweadu metalau, yn ogystal â gosod cerrig syml. Cewch arweiniad i gynhyrchu eich syniadau dylunio eich hun gan ddefnyddio dulliau arbrofol wedi’u harwain gan arddangosiadau.

Hyd y cwrs

10 wythnos – 2 awr yr wythnos 

Dyddiadau’r Cwrs

MYFYRWYR SY'N DYCHWELYD:

May 14eg 2019 6-8yh

Mae'r cwrs yn rhedeg am 6 wythnos gan gychwyn ar y dyddiadau canlynol:

23.07.19 - 27.08.19 6-9yh

 

MYFYRWYR NEWYDD:

Mai 16eg 2019 6-8yh

Mae'r cwrs yn rhedeg am 6 wythnos gan gychwyn ar y dyddiadau canlynol:

25.07.19 - 29.08.19 6-9yh

 

Lleoliad

Gweithdai Celfyddydau Cymhwysol Stryt y Rhaglaw

Asesu

Gall y portffolio o waith a gasglwyd yn ystod y cwrs byr gael ei gyflwyno i’w asesu, gan ddarparu 10 credyd AU.  

Credydau

10

Ffioedd

£150

Mae’r ffi yn cynnwys mynychu a thiwtora gan gynnwys asesu a deunyddiau sylfaenol. Mae’n bosib y codir ffioedd ychwanegol os bydd y cyfranogwyr yn dewis gweithio gyda deunyddiau ansafonol neu’n defnyddio llawer ohonynt neu mewn diwyg mawr.

I archebu

MYFYRWYR SY'N DYCHWELYD: Ewch i'r siop ar-lein.

MYFYRWYR NEWYDD: Ewch i'r siop arl-lein.

Mae’r cwrs yn amodol ar isafswm o gyfranogwyr a bydd taliadau yn cael eu talu’n ôl yn llawn os na fydd y cwrs yn recriwtio’r isafswm yma.

 

 

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top