GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Galwedigaeth ar gyfer Iechyd a Llesiant

Galwedigaeth ar gyfer Iechyd a Llesiant

Trosolwg

Yn therapi galwedigaethol, mae galwedigaethau yn cyfeirio at y gweithgareddau pob dydd y mae pobl yn eu gwneud gyda'u hamser fel unigolion, o fewn teuluoedd ac o fewn cymunedau sy'n dod ag ystyr a bwriad i'w bywydau. Mae galwedigaethau yn cyfeirio at y pethau mae pobl angen eu gwneud, eisiau eu gwneud ac sydd disgwyl iddynt eu gwneud.

Yr hyn y byddwch chi'n ei astudio

Amcan y cwrs byr hwn yw eich galluogi i ddeall sut mae'r hyn rydym yn eu gwneud fel pobl yn cael effaith ar ein hiechyd a'n llesiant. Byddwch yn cymhwyso'r egwyddorion ar eich hunain ac ar eraill. Byddwch yn archwilio cysyniadau fel ymgysylltu galwedigaethol, cydbwyso galwedigaethol a galwedigaethau 'tywyll' yn ogystal â thueddiadau presennol sydd i'w gweld mewn therapi galwedigaethol ymarferol.

Mae'r cwrs yn ffordd dda o baratoi unrhyw un sy'n ystyried gwneud cais am raglen astudio therapi galwedigaethol neu raglen astudio arall sy'n gysylltiedig â gofal cymdeithasol/iechyd. Mae'r cynnwys hefyd yn berthnasol i gynorthwywyr therapi ac unrhyw un sy'n gweithio gyda phobl sy'n profi heriau wrth wneud y pethau maent eisiau neu angen eu gwneud.

Ar gyfer pwy y mae'r cwrs hwn?

Cynorthwywyr Therapi BIPBC, gofal cymdeithasol, y sector gofal iechyd preifat, a sefydliadau'r trydydd sector.
Ymgeiswyr rhaglen Therapi Galwedigaethol sydd angen astudio diweddar/perthnasol.
Ymgeiswyr/ymgeiswyr posibl rhaglen Iechyd sydd angen astudio diweddar/perthnasol.
Cydlynwyr gweithgareddau mewn cartrefi nyrsio/preswyl

Dyddiadau y cyrsiau


14 Medi 10yb-3.30yp
12 Medi 10yb-3.30yp
9 Tachwedd 10yb-3.30yp

Mae'r ddarpariaeth yn ddull cymysg gyda 21 awr ychwanegol o ddysgu ar-lein ar draws y cwrs astudio.

 

Lleoliad

Campws Wrecsam

Ffioedd

£95


I archebu lle, ewch i'n siop ar-lein.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top