GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Galwedigaeth ar gyfer Iechyd a Llesiant - Ar-lein

Galwedigaeth ar gyfer Iechyd a Llesiant - Ar-lein

Trosolwg

Yn therapi galwedigaethol, mae galwedigaethau yn cyfeirio at y gweithgareddau pob dydd y mae pobl yn eu gwneud gyda'u hamser fel unigolion, o fewn teuluoedd ac o fewn cymunedau sy'n dod ag ystyr a bwriad i'w bywydau. Mae galwedigaethau yn cyfeirio at y pethau mae pobl angen eu gwneud, eisiau eu gwneud ac sydd disgwyl iddynt eu gwneud.

Yr hyn y byddwch chi'n ei astudio

Amcan y cwrs byr hwn yw eich galluogi i ddeall sut mae'r hyn rydym yn eu gwneud fel pobl yn cael effaith ar ein hiechyd a'n llesiant. Byddwch yn cymhwyso'r egwyddorion ar eich hunain ac ar eraill. Byddwch yn archwilio cysyniadau fel ymgysylltu galwedigaethol, cydbwyso galwedigaethol a galwedigaethau 'tywyll' yn ogystal â thueddiadau presennol sydd i'w gweld mewn therapi galwedigaethol ymarferol.

Mae'r cwrs yn ffordd dda o baratoi unrhyw un sy'n ystyried gwneud cais am raglen astudio therapi galwedigaethol neu raglen astudio arall sy'n gysylltiedig â gofal cymdeithasol/iechyd. Mae'r cynnwys hefyd yn berthnasol i gynorthwywyr therapi ac unrhyw un sy'n gweithio gyda phobl sy'n profi heriau wrth wneud y pethau maent eisiau neu angen eu gwneud.

Ar gyfer pwy y mae'r cwrs hwn?

Ymgeiswyr rhaglen Therapi Galwedigaethol sydd angen astudio diweddar/perthnasol.
Ymgeiswyr/ymgeiswyr posibl rhaglen Iechyd sydd angen astudio diweddar/perthnasol.
Cydlynwyr gweithgareddau mewn cartrefi nyrsio/preswyl

Dyddiadau y cyrsiau

Bydd y cwrs hwn yn cychwyn 5 Hydref 2020 ac yn parhau am 12 wythnos.
Bydd angen mewngofnodi bob wythnos i gael mynediad at gynnwys y cwrs a mynd i'r afael â'ch astudiaethau.

Lleoliad

Ar-lein.

Ffioedd

£95


I archebu lle, ewch i'n siop ar-lein.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top