GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR): Ei ddeall a'i ddefnyddio

Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR): Ei ddeall a'i ddefnyddio

Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) yw'r rheoliad diogelu data newydd ar gyfer y Deyrnas Unedig. Pan ddaeth i rym ym mis Mai 2018, rhoddodd fwy o reolaeth a dewis i ddinasyddion dros sut y defnyddir eu data. Mae'n rhaid i bob sefydliad sy'n prosesu data personol gydymffurfio â'r GDPR.

Ymunwch â'r cwrs hwn i ddysgu mwy am sut y mae'r rheoliad newydd yn effeithio arnoch chi fel unigolyn, yn ogystal â deall sut fydd angen i'ch cwmni neu ddiwydiant addasu i gydymffurfio â'r rheoliad.

Caiff y cwrs ei ddylunio a'i gyflwyno gan Dr Nigel Houlden. Cyn dychwelyd i Brifysgol Glyndŵr, Dr Houlden oedd Pennaeth Polisi Technoleg Swyddfa'r Comisiynwyr Gwybodaeth (Yr ICO). Yn ystod ei gyfnod yn yr ICO helpodd i siapio'r ddealltwriaeth o'r GDPR, yn benodol ei ddefnydd a'i berthnasedd i dechnoleg. 

Beth byddwch yn ei astudio?

Bydd y modiwl hwn yn ymdrin â'r canlynol:

  • yr hawliau sydd gan unigolion
  • y sail gyfreithiol y bydd sefydliad yn ei defnyddio i brosesu data personol
  • siwdo-anhysbysu
  • Asesiadau Effaith Diogelu Data
  • data categori arbennig
  • preifatrwydd drwy ddylunio a rhagosod. 

Bydd y cwrs hefyd yn ymdrin â sut y mae'r GDPR yn gysylltiedig â'r PECR (Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig). Mae'r PECR yn eistedd ochr yn ochr â'r Ddeddf Diogelu Data a'r GDPR. Maent yn rhoi hawliau preifatrwydd penodol i bobl mewn perthynas â chyfathrebu electronig.

Asesu

Bydd yr astudiaeth achos drwy ddatblygiad y DPIA, ble bydd myfyrwyr yn cael tasg mewn sesiynau tiwtora ac yn cynhyrchu ac yn adnabod yr angen am DPIA, gan ddisgrifio natur prosesu ac asesu angen a chymesuredd asesiadau effaith diogelu data. Bydd hyn yn cael ei gwblhau gan brawf o fewn y dosbarth, gan archwilio dealltwriaeth p derminoleg a’r defnydd o GDPR.

Dyddiadau cychwyn y cyrsiau

Cychwyn 15fed Mai bob Dydd Mercher 3-5pm am 12 wythnos.

Credydau

20

Lleoliad

Prifysgol Glyndwr Wrecsam

Ffioedd

£195


I archebu lle, ewch i'n siop ar-lein. Cysylltwch â enterprise@glyndwr.ac.uk am fwy o wybodaeth.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top