GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Ffisiotherapi – Cyflwyniad i’r Yrfa

Ffisiotherapi – Cyflwyniad i’r Yrfa

*DARPRU’R CWRS AR-LEIN*

Bydd y myfyrwyr yn cael eu cyflwyno i rai o gysyniadau allweddol ymarfer ffisiotherapi presennol, rôl y ffisiotherapydd a materion ehangach sy’n berthnasol â darparu ffisiotherapi mewn systemau gofal cymdeithasol ac iechyd modern.

Nod y modiwl yw cynnig mewnwelediad i gredoau ac athroniaeth y proffesiwn i’r rheiny sy’n ystyried astudio ffisiotherapi.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Nod y cwrs byr hwn yw cefnogi darpar ymgeiswyr mewn tri phrif faes:

  • Yn gyntaf, deall rôl y ffisiotherapydd yn well. Gan amlaf, mae ymgeiswyr yn disgwyl y byddant yn ‘cefnogi’r timau chwaraeon gorau’ ac nid ydynt wedi ystyried yr elfennau mwyaf cyffredin fel gofal cymdeithasol ac iechyd.
  • Yn ail, rhoi mwy o gyfleoedd i ymgeiswyr berfformio’n dda wrth wneud ceisiadau a mynd am gyfweliadau ar gyfer llefydd ar raglenni ffisiotherapi, oherwydd bydd y wybodaeth y byddent yn ei dysgu arnynt yn cefnogi eu hymdrechion.
  • Yn drydydd, ymddwyn fel ffynhonnell o astudiaeth academaidd ddiweddar ar gyfer ymgeiswyr nad ydynt wedi bod yn astudio yn ystod y 5 mlynedd diwethaf (gofynion cymhwyso Ffisiotherapi BSc (Anrhydedd)).

Dyddiadau’r cwrs

TBC.

Asesu

 

Credydau

20

Ffioedd

Am ddim

I archebu

Ewch i'n siop ar-lein.

 

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top