GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Ffiniau Hanesyddol: o Fur Hadrian i’r Ffin rhwng yr Unol Daleithiau a Mecsico

Ffiniau Hanesyddol: o Fur Hadrian i’r Ffin rhwng yr Unol Daleithiau a Mecsico

Yn yr hinsawdd wleidyddol sydd ohoni, mae trafodaethau ynghylch ffiniau a gororau yn dod yn fwy amserol o lawer. Ymunwch â'n cwrs i ddysgu mwy am y modd y mae’r materion hyn wedi cael eu trin a’u trafod yn y gorffennol a sut y gall hyn helpu i lywio ein dyfodol.

Yn eich cyflwyno i bwysigrwydd ffiniau a gororau o’r byd hynafol hyd heddiw, bydd cyfle i chi ystyried cyfres o astudiaethau achos ‘ffin’ sy’n croesi gofod daearyddol a chronolegol - o Fur Hadrian i’r ffin rhwng yr Unol Daleithiau a Mecsico. Y bwriad yw ystyried y ffordd y mae ‘ffiniau’ wedi cael effaith gadarnhaol a negyddol ar gymdeithas a diwylliant.

Gyda'i bwyslais ar werthuso ffynonellau a meddwl yn feirniadol, bydd y modiwl hefyd yn llwyfan i unrhyw un sy'n ystyried symud ymlaen i'r astudiaeth hanesyddol fwy datblygedig ar ein rhaglen BA (Anrh) Hanes Cymdeithasol a Diwylliannol.

Beth fyddwch chi'n ei astudio?

Byddwch yn dysgu am leoli ffiniau, gororau a rhwystrau llinellol mewn amser a lle a bydd cyfle i chi archwilio materion nid yn unig ar raddfa leol, ond hefyd ar raddfa ryngwladol.
  • Mur Hadrian a ffiniau Rhufeinig ym Mhrydain
  • Clawdd Offa a Chlawdd Wat: Gwaith ffin yr Oesoedd Tywyll ar y Gororau Cymreig
  • Wal Fawr Tsieina: ffin amddiffynedig yn Asia
  • Wal Berlin a Ffens y  Ffin rhwng yr Unol Daleithiau a Mecsico: atebion modern i her oesol?

Dyddiadau'r cwrs

I gael ei gadarnhau.    

Lleoliad

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Asesu

Asesir myfyrwyr trwy bortffolio a fydd yn dogfennu'r gweithgareddau a gyflawnir yn ystod y cwrs. Bydd y rhain yn cynnwys ymarferion ar ffynonellau ysgrifenedig a dadansoddiad o dystiolaeth weledol a dogfennol.Bydd y portffolio hefyd yn ystyried adroddiadau cyfoes o agweddau cadarnhaol a negyddol ffiniau a ffiniau.

Ffioedd

£150

I Archebu'ch lle

I gadw'ch lle ewch i'r siop ar-lein.

Noder: Oherwydd sefyllfa'r coronaferiws, sy’n parhau i newid, efallai y bydd angen i ni ganslo neu ohirio cyrsiau wyneb yn wyneb yn y dyfodol. Os ydych yn penderfynu archebu a bod y cwrs yn cael ei ganslo byddwch yn cael cynnig ad-daliad llawn.  

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top