GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Fferylliaeth Glinigol (gyda Phortffolio)

Fferylliaeth Glinigol (gyda Phortffolio)

*DARPRU’R CWRS AR-LEIN*

Mae'r modiwl hwn ar gyfer ymarferwyr iechyd sy'n dymuno datblygu dealltwriaeth fanylach o feddyginiaeth sy'n cael ei defnyddio mewn gofal iechyd. Yn ogystal â mynychu sesiynau dosbarth, bydd myfyrwyr yn dangos tystiolaeth o 60 awr ymarfer erbyn diwedd y cwrs.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Ar ddiwedd y cwrs, bydd myfyrwyr yn gallu:

  • Arddangos dealltwriaeth drylwyr o gyffuriau, eu ffarmacolegol, eu rhyngweithiadau, ffarmacoginetig a ffarmacodymamig
  • Gwerthuso dadleuon, tybiaethau a chysyniadau sy'n berthnasol i weinyddu cyffuriau yng nghyd-destun ymarfer uwch, a chyfuno cwestiynau er mwyn llunio atebion i'r problemau a gafwyd
  • Asesu sefyllfaoedd rheoli meddyginiaethau yn fedrus yn seiliedig ar ddealltwriaeth systematig o ddamcaniaethau ac egwyddorion rheoli meddyginiaethau mewn ymarfer clinigol uwch a chynllunio camau gweithredu priodol

Gwerthuso canlyniadau penderfyniadau clinigol neu reoli a gweithredu polisi yn seiliedig ar wybodaeth a dealltwriaeth o weinyddu cyffuriau yn ei gyd-destun

Credydau

20 credyd

Asesu

Portffolio sy'n adlewyrchu 60 awr o ymarfer clinigol ac archwiliad ysgrifenedig.

Dyddiadau'r Cwrs

28/01/21 – 15/05/21

Unwaith y flwyddyn.

Ffioedd

Ffi Modiwl 20 Credyd Lefel 7 Safonol.


Diwrnod Agored y Brifysgol 2021Noswaith Agored y Brifysgol 2021
Top