GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
E-Fasnach a'r Cwsmer Ar-lein

E-Fasnach a'r Cwsmer Ar-lein

Nod y modiwl hwn yw eich cyflwyno chi i farchnata digidol. Addysgir yr arfer orau i ddysgwyr ynglŷn â sut i ehangu eich busnes ar-lein, deall yr e-ddefnyddiwr, dulliau gwerthu/marchnata digidol, strategaeth e-fasnach a gwahanol adnoddau digidol megis optimeiddio peiriannau chwilio, hysbysebu talu fesul clic a marchnata cynnwys.

Fesul wythnos, bydd myfyrwyr yn gweithio ar ddatblygu eu cynllun marchnata digidol eu hunain yn seiliedig ar sefydliad o'u dewis, fel arfer eu cyflogwr. Mae pob wythnos yn adlewyrchu cynnwys y cwrs, a darperir cymorth yn ogystal â chyfleoedd i drafod gyda chyfoedion drwy drafodaethau dan arweiniad ar y fforymau ar-lein.

Beth fyddwch chi'n ei astudio

Astudiaeth Annibynnol Ar-lein.

Dyddiad Cychwyn y Cwrs

1 Mawrth 2021.

Darpariaeth Cwrs

Bydd dysgwyr yn gallu adnabod a defnyddio prif gysyniadau'r triongl marchnata digidol, nodweddion y cwsmer digidol a thaith y defnyddiwr gan ddefnyddio ystod o adnoddau digidol i optimeiddio'r broses hon a gwella'r profiad i'r cwsmer digidol. Bydd dysgwyr yn adeiladu cynllun gwella cymhwysol ymarferol yn seiliedig ar eu sefydliad. 

Asesiad

Bydd gofyn i fyfyrwyr ymgymryd â phrosiect sy'n cynnwys datblygu cynllun marchnata digidol, yn seiliedig ar wella perfformiad marchnata digidol sefydliad o'u dewis, fel arfer eu sefydliad eu hunain. Mae'r cynllun yn adlewyrchu'r cynnwys wythnosol ac yn seiliedig ar dempled ymarferol a ddarperir. Mae pob adran y templed yn gysylltiedig â maes penodol o'r maes llafur a'r amcan dysgu. Bydd y myfyrwyr yn gweithio ar y ddogfen hon fesul wythnos, ac erbyn y diwedd byddant wedi cwblhau cynllun ymarferol yn seiliedig ar eu sefydliad dewisol. Bydd y fforymau yn galluogi myfyrwyr i fyfyrio a dangos eu dysg. Y disgwyliad ar gyfer nifer geiriau'r cynllun gwella yw 1500 gair.

Credydau

 

Cost

£50

I Archebu

Ewch i'r siop ar-lein.

Diwrnod Agored y Brifysgol 2021Noswaith Agored y Brifysgol 2021
Top