GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Y dysgwr hyderus

Y dysgwr hyderus

Trosolwg

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio i'ch galluogi i gynyddu'ch hyder wrth i chi gymryd y cam nesaf i addysg israddedig ... boed ichi'n dychwelyd i astudio ar ôl cyfnod i ffwrdd, ar fin cychwyn yn y brifysgol neu'n ystyried ymgymryd â chwrs proffesiynol neu ran amser, bydd y cwrs yn eich galluogi chi i:

 • Gwneud ymchwil a dod o hyd i wybodaeth oddi wrth ystod o ffynonellau
 • Gwella eich sgiliau cyflwyno
 • Paratowch ar gyfer lefel uwch o astudio
 • Gwella a mireinio eich sgiliau
 • Adeiladu eich hyder er mwyn i chi allu cyflawni'ch potensial

Yr hyn y byddwch chi'n ei astudio

Erbyn diwedd y modiwl bydd dysgwyr yn gallu:

 • Lleoli, gwerthuso a defnyddio gwybodaeth o amrywiaeth o ffynonellau
 • Dangos yr angen am eglurder a chydlyniad wrth gyflwyno safbwyntiau
 • Mabwysiadu arddulliau ysgrifennu a chyflwyno academaidd ar lefel AU
 • Rhoi cyflwyniad gan ddefnyddio confensiynau ar gyfer nodi a chyfeirio ffynonellau
 • Cefnogi a goruchwylio
 • Rheoli gwrthdaro
 • Monitro a chofnodi
 • Blaenoriaethu materion
 • Deall credoau, gwerthoedd ac agweddau personol

Ar gyfer pwy y mae'r cwrs hwn?

Mae'r cwrs hwn ar gyfer unrhyw un sy'n:

 • Pontio rhwng lefel 3 a 4
 • Cychwyn yn y Brifysgol ym Medi (waeth beth fo'r Brifysgol)
 • Meddwl am ddechrau cwrs Rhan Amser neu broffesiynol ond nad yw'n 100% yn siŵr oherwydd cymwysterau isel
 • Unrhyw un sydd eisoes wedi gwneud cais i'r Brifysgol ond y mae angen iddyn nhw gynyddu eu graddau mynediad

Asesiad

Asesiad Un (Gwaith Cwrs 50%):

Yn ystod y modiwl bydd myfyrwyr yn cynhyrchu portffolio sy'n dangos eu cymhwysedd wrth leoli, gwerthuso a defnyddio gwybodaeth o amrywiaeth o gyrsiau. Disgwylir iddynt ysgrifennu dau ddarn o waith byr (500 o eiriau) sy'n eu galluogi i gyflwyno eu barn mewn ffordd eglur a chydlynol, yn unol â chonfensiynau academaidd.

Asesiad Dau (Cyflwyniad 50%): Bydd myfyrwyr yn paratoi ac yn ymgymryd â chyflwyniad deg munud; gan ddefnyddio adnoddau a meddalwedd TGCh i ddangos sut y defnyddiwyd y sgiliau sydd eu hangen i ddod yn ddysgwr hyderus i ddatblygu eu camau nesaf eu hunain i astudio.

Credydau

20 credyd ar lefel 4.

Dyddiadau cychwyn y cyrsiau

 

Cyrsiau Bloc (unwaith yr wythnos am chwe wythnos)

 

Opsiwn 1: 5 Tachwedd 2019 – 10 Rhagfyr 2019, Dydd Mawrth 4.30pm-7pm.

 

Opsiwn 2: 6Tachwedd 2019 – 11Rhagfyr 2019, Dydd Mercher 1.30pm-4pm.

 

3 Diwrnod Llawn

 

Opsiwn 1: 10, 11 a 24Mehefin 2020

 

Opsiwn 2: 8, 9 a 22nd Gorffennaf 2020

 

Opsiwn 3: 5, 6 a 19 Awst 2020

 

Gyda’r nos (un noswaith am chwe wythnos)

 

Opsiwn 1 (Mer): 3 Mehefin, 10 Mehefin, 17 Mehefin, 24 Mehefin, 1Gorffennaf ac 8 Gorffennaf 2020.

 

Opsiwn 2 (Mer): 15 Gorffennaf, 22 Gorffennaf, 29 Gorffennaf, 5 Awst, 12 Awst a 19 Awst 2020.  

 

Opsiwn 3 (Llun): 3 Awst, 10 Awst, 17 Awst, 31 Awst, 7 Medi a 14 Medi 2020.

 

I’r rhai sydd â chynnig amodol, sylwch nad yw opsiwn 3 ar gael.

 

Lleoliad

Campws Wrecsam

Ffioedd

Am ddim


Ewch i'n siop ar-lein.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top