GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Iechyd Meddwl - Y Dosbarth Meistr

Iechyd Meddwl - Y Dosbarth Meistr

Os oes gennych ddiddordeb mewn iechyd meddwl ac eisiau gwybod mwy am y pwnc neu os hoffech gael gwybod am ein cyrsiau iechyd meddwl, dewch i'n Dosbarth Meistr Iechyd Meddwl.

Beth fydd yn digwydd?

Yn y bore, bydd trafodaethau rhyngweithiol yn mynd â chi o'r cyfnod Hippocratig hyd at y cyfnod presennol i weld sut mae ein syniadau ynghylch iechyd a salwch meddwl wedi datblygu. Byddwch hefyd yn ystyried sut mae'r syniadau hyn yn dylanwadu ar ein barn heddiw a gofyn y cwestiwn - beth yw salwch meddwl?

Bydd y prynhawn yn cael ei neilltuo i llesiant. Byddwn yn edrych ar yr hyn y mae llesiant yn ei olygu mewn gwirionedd, gan edrych ar y Pum Ffordd at Lesiant, a meddwl yn greadigol am sut y gallwn helpu unigolion a chymunedau i roi hwb i'w gwytnwch a theimlo'n dda.

Dyddiad y Cwrs

Dydd Iau, Tachwedd 22, 10am - 4pm

Lleoliad

Campws Wrecsam

Ffioedd

Am ddim

I archebu

Cadwch eich lle drwy lenwi'r ffurflen.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top